Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Slabé stránky

  • slabé zapojení nezaměstnaných do rekvalifikací způsobené nevhodným nastavením systému, vedoucí k prohlubování jejich dlouhodobé nezaměstnanosti a k hrozbě sociálního vylučování,
  • nedostatečné jazykové vybavení žáků i dospělých pracujících, kteří vstupují do vzdělávacích akcí,
  • nízká účast dospělých na všech formách dalšího vzdělávání,
  • malá tradice a rozsah mobility pracujících,
  • problém se zajišťováním praxe v reálném pracovním prostředí v průběhu počátečního odborného vzdělávání identifikovaný vněkterých odvětvích
  • relativně malá ochota zaměstnavatelů uvolňovat pracovníky na externí vzdělávací akce.

Nahoru