Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Skončil projekt KOORDINÁTOR S1

Právě skončil národní projekt Koordinátor S1, který nabídl středním školám pomoc formou školení. Vedoucí pracovníci a koordinátoři získali během seminářů všechny informace potřebné pro přípravu školních vzdělávacích programů a také možnost konzultovat své konkrétní problémy.    

TZ_Koordinator_ukonceni.doc TZ_Koordinator_ukonceni.doc (243,50 KB)

Přibližně polovina středních odborných škol zahájila v tomto školním roce výuku podle vlastních vzdělávacích programů, ostatní to čeká během následujících dvou let. Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Koordinátor S1 vznikl proto, aby pedagogům při zavádění nových vzdělávacích programů pomohl. S přispěním Evropského sociálního fondu se o jeho realizaci postaral Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání.

Čtyřdenní školení probíhala od března do října ve všech krajích ČR včetně Prahy. „Velkou výhodou bylo to, že se účastníci dověděli, jak probíhalo zavádění školních vzdělávacích programů na pilotních školách. Těchto praktických zkušeností pak mohli využít na svých školách a vyhnout se tak zbytečným chybám,“ říká hlavní manažerka projektu Romana Klimentová. Zároveň se mohli inspirovat metodami práce, které se osvědčily.

Při zavádění školních vzdělávacích programů se školy řídí rámcovými vzdělávacími programy, ale mají mnohem větší volnost než dříve. Napsat vzdělávací program předpokládá, že ve škole proběhne napřed sebereflexe, pak se učitelé musejí zamyslet, jak by si svou zmodernizovanou školu představovali a co je třeba změnit, aby se jejich představa mohla stát skutečností. Měli by také brát ohled na potřeby zaměstnavatelů a další specifika v regionu. V novém pojetí by žáci měli být aktivnější a sami nacházet řešení problémů, výuka by tak měla být zajímavější nejen pro žáky, ale i pro jejich učitele. Školení se proto týkalo klíčových i odborných kompetencí, průřezových témat, spolupráce se zaměstnavateli či inovativních metod výuky.

Koordinátor S1 v číslech
             5 setkání školitelů
            1626 proškolených pedagogů
             Realizaci seminářů zajišťovalo 14 krajských manažerů,
             9 lektorů a 41 školitelů

Start projektu byl opožděn kvůli administrativním průtahům, což účastníci velmi často kritizovali. Ze zpětné vazby je ale zjevné, že většina z nich semináře přesto velmi kladně hodnotila. „Školení splnilo svůj účel,“ je přesvědčená hlavní manažerka projektu Romana Klimentová. „Lektoři maximálně přizpůsobili náplň školení konkrétním potřebám jednotlivých účastníků a pomohli tedy i těm, kteří už měli školní vzdělávací program napsaný.“

Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

Ing. Mgr. Romana Klimentová, hlavní manažerka projektu
e-mail: klimentova@nidv_cz, tel.: 353 585 039
 
PhDr. Zoja Franklová , Národní ústav odborného vzdělávání
e-mail: zoja.franklova@nuov_cztel.: 274 022 112, mobil: 724 652 24

* KOORDINÁTOR S1 je národní projekt individuální Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který probíhal v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizoval ho Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání. Projekt byl financován z 85 % Evropským sociálním fondem a z 15 % státním rozpočtem ČR.

Nahoru