Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Škola 2001

Projekt: MEZINÁRODNÍ - VYŘEŠENÝ  

Název projektu (programu) Leoardo da Vinci : Škola 2001 - rozvoj osobnosti v informační společnosti 
Zkratka projektu Škola 2001
Datum zahájení projektu 16.12.1999
Datum ukončení projektu 31. 5. 2001
Hlavní koordinátor projektu Ing.Stanislav Melichar,
SOŠ a VOŠ Šumperk
Hlavní řešitel v NÚOV Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Ing. Petr Viceník
Ing. Milan Kousal
Anna Rysková
Ostatní partneři SOŠ a VOŠ Šumperk,
ZEUS Bruxelles, VAB Kulmbach,
IDEC Piraeus,
IRESTE Nantes,
SPŠ Nové Město n.Váhom
Cíle projektu Vytvořit vzdělávací moduly, které využijí informační technologie jako nástroj výuky. Zajistit prostupnost těchto výukových celků v zemích účastníků projektu - vytvořit vazby mezi školami, organizacemi a firmami v regionech jednotlivých partnerů (zejména prostřednictvím úřadů práce a zaměstnavatelských svazů). [ více ]
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Komparativní studie: Viceník P.,Kadlec M.,Petrovič P.: Možnosti tvorby a využívání vzdělávacích modulů zaměřených na informační technologie.


Komparativní studie: Viceník P.,Kadlec M.,Petrovič P.: Možnosti tvorby a využívání vzdělávacích modulů zaměřených na informační technologie.
(Studie je rovněž dostupná i v anglické verzi.)

Vyvinuté vzdělávací moduly převážně umožňují samostatnou přípravu studentů v oboru Informační technologie jak pro porozumění hardwaru (Základy digitální elektroniky), tak na využívání softwarových nástrojů (Využití SQL a MS-Access pro tvorbu databází, Základní kurz práce s internetem a Úvod do elektronické výměny dat).

Široké uplatnění jistě najde i kurz pro přípravu odborníků na silniční dopravu nebezpečného zboží.

Nahoru