Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Silné stránky

  • dobrý společenský status počátečního odborného vzdělávání,
  • založení počátečního vzdělávání na komplexních a celostně pojatých vzdělávacích programech, obsahujících všeobecné vzdělávání, rozvoj klíčových kompetencí a odborné vzdělávání,
  • důraz, který je vodborném vzdělávání kladen na výsledky vzdělávání/učení,
  • většina obyvatel dosahuje alespoň středního vzdělání,
  • dobrá úroveň zapojení škol do (mezinárodních) projektů mobilit,
  • rozvoj Národní soustavy kvalifikací a celkově vstřícný přístup relevantních aktérů k Evropskému rámci kvalifikací,
  • zapojení sociálních partnerů do formulace požadavků, které se odrážejí ve vzdělávacích programech
  • rostoucí zájem sociálních partnerů o odborné vzdělávání,
  • dobrý soulad vývoje voblasti odborného vzdělávání a kvalifikací v České republice s vývojem evropským.

Nahoru