Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

RISA

Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Projekt: NÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Zkratka projektu RISA
Datum zahájení projektu září 2002
Datum ukončení projektu únor 2004
Hlavní koordinátor projektu Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Helena Úlovcová (RISA-A4, RISA-A7)
Ing. Jiří Vojtěch (RISA-A3)
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Ing. Jeny Festová (RISA-A3)
RNDr. Libor Berný, Ing. Jiří Vojtěch, Ing. Jeny Festová (RISA-A4)
Ludmila Kašpárková (RISA-A4, RISA-A7)
Ostatní partneři Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů - hlavní řešitel projektu
Úřad práce Ostrava (RISA-A3, RISA-A4)
Vysoká škola podnikání Ostrava (RISA-A7)
Cíle projektu Hlavním cílem rozsáhlého projektu RISA bylo vytvořit regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Moravskoslezském regionu. NÚOV se podílel třemi samostatnými projekty:
RISA-A3
RISA-A4
RISA-A7
[ více ]
Výstupy
(zprávy, studie aj.) . závěrečné zprávy
. podrobné metodiky pro kontinuální pokračování činností RISA
. datové propojení informačních systémů
Další informace Projekt byl financován z programu PHARE Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.    

Názory obsažené na těchto stránkách jsou názory NÚOV a v žádném případě je nelze vykládat jako oficiální názor Evropského společenství.
Zajímáte se o podrobnosti? Chcete se zapojit?
NÚOV; PhDr. Helena Úlovcová, Ing. Jiří Votěch
Tel. 274 862 251
Fax. 274 863 80
e-mail: ulovcova@nuov_czvojtech@nuov_cz

Nahoru