Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Rejstříkový soud

 

Obchodní rejstřík je veřejný registr (seznam), ve kterém jsou evidovány subjekty (podniky, společnosti, organizace), kterým to ukládá zákon. Zápis do obchodního rejstříku provádí rejstříkový soud, který je podřízený Ministerstvu spravedlnosti. V obchodním rejstříku jsou uvedeny základní identifikační údaje subjektu, předmět jeho činnosti, statutáři, struktura majetku a další klíčové informace související se subjektem. Vyhledávat v něm můžete podle různých kritérií např. na webové stránce: http://obchodni-rejstrik.i-online.cz/ .

Nejčastějším typem FF je společnost s ručením omezených a proto se zaměříme na založení (změnu) tohoto typu firmy.

CEFIF povoluje na rozdíl od reálných úřadů, že studenti, kteří přejímají FF od svých předchůdců a chtějí firmu zachovat, se mohou rozhodnout, jestli převod firmy provedou změnou zápisu nebo novým zápisem firmy do OR.

Pokud se FF rozhodnou pro „nový“ zápis do OR, zasílají stejně jako nové FF, které právě vznikají:

Zápis z ustavující valné hromady FF.

 1. Společenskou smlouvu, kterou FF vypracuje (zakladatelskou smlouvu, pokud s.r.o. zakládá 1 osoba = 1 osoba vkládá majetek).
 2. Návrh na zápis do obchodního rejstříku (zasílají se pouze vyplněné strany, každou stranu je možno libovolněkrát nakopírovat, např. máte-li 3 společníky, nakopírujete stranu pro zápis společníka ještě 2x).
 3. Prohlášení správce vkladu o splacení obchodních podílů (případně
  o částečném splacení a termínech doplacení).
 4. Jednatelé (případně prokuristé a členové dozorčí rady – jsou-li zřízeni) sepíší čestné prohlášení a vyplní podpisový vzor.

Pokud se firma rozhodne pro změnu zápisu v OR, zašle:

 1. Zápis z  valné hromady FF, která změny ve firmě odsouhlasila.
 2. Doplněk společenské smlouvy, kterou FF vypracuje (zakladatelské smlouvy, pokud s.r.o. založila 1 osoba).
 3. Návrh na zápis změny do obchodního rejstříku (zasílají se pouze vyplněné strany, každou stranu je možno libovolněkrát nakopírovat, např. máte-li 3 společníky, nakopírujete stranu pro zápis společníka ještě 2x).
 4. Smlouvy o vypořádání majetku.
 5. Noví jednatelé (případně prokuristé a členové dozorčí rady - jsou-li zřízen) sepíší čestné prohlášení a vyplní podpisový vzor.


Nahoru