Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt UNIV rozšířil nabídku celoživotního vzdělávání

Dnes končí tříletý projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení), na jehož financování se podílel Evropský sociální fond. Díky němu se významně rozšířila nabídka celoživotního vzdělávání v České republice a zájemci mohou snadněji než dříve dosáhnout uznání kvalifikací, které získali jinde než při počátečním vzdělávání ve škole .  

TZ-UNIV-konec TZ-UNIV-konec (132,50 KB)

V České republice se po ukončení školy dále vzdělává pouze kolem šesti procent lidí. Přitom celoživotní vzdělávání se v posledních letech stává nezbytnou prioritou a podle tzv. Lisabonské agendy by se ho mělo účastnit 12,5 % dospělých v každé zemi EU. Ve srovnání s jinými státy je v ČR také mnohem méně škol nabízejících kurzy dalšího vzdělávání.

Školy šesti krajů vytvářely vzdělávací programy pro dospělé

 

Ke zlepšení nelichotivé situace v celoživotním vzdělávání přispěly výsledky projketu ministerstva školství UNIV[P1] , který realizoval Národní ústav odborného vzdělávání. Zapojeno do něj bylo šest krajů ČR a v každém z nich 11 středních nebo vyšších odborných škol, které rozšířily svou výuku o vzdělávací programy pro dospělé. Obdobné sítě škol již existovaly v Libereckém a Moravskoslezském kraji, které se na projektu také podílely.

 

Zpočátku prošli učitelé odbornými semináři, aby se naučili připravit modulově členěné vzdělávací   programy pro dospělé, kterých celkem vzniklo 132. Jde o rekvalifikační kurzy, programy vzdělávání druhé šance, ale také inovační či specializační kurzy stejně jako programy tzv. normativního vzdělávání (např. svářečské kurzy nebo kurzy pro elektrikáře dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.). Vznikla tak různorodá a vzájemně propojená nabídka vzdělávání pro dospělé v různých městech zúčastněných krajů. Pro školy je to výhodné také proto, že mohou rozšířit svou činnost do nové oblasti a nahradit tím současný úbytek žáků.

 

Obyvatelé zúčastněných krajů zase jistě ocení, že nemusejí za dalším vzděláváním daleko cestovat a také fakt, že kurzy jsou modulově členěny, takže si zájemci mohou vybrat jen to, co opravdu potřebují.

 

Nový způsob uznávání kvalifikací

 

Druhá část projektu UNIV byla zaměřena na vyzkoušení nového způsobu uznávání znalostí a dovedností, které člověk získal např. v různých kurzech, samostudiem, zájmovou činností či při práci. Tato inovace je možná díky zákonu č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který nabyl účinnosti 1. 8. 2007.

 

Namísto několik let trvající docházky do školy by měl zájemce předstoupit před komisi, která ho přezkouší a pokud uspěje, získá celostátně platný certifikát o tom, co umí. Přezkoušení se týká tzv. dílčích kvalifikací (např. v oboru „pekař“ jsou tři dílčí kvalifikace: „výroba chleba a běžného pečiva“, „výroba perníku“ a „výroba trvanlivého pečiva“). Pokud zájemce uspěje při zkouškách ze všech dílčích kvalifikací daného oboru, může ve škole, která ho vyučuje, složit závěrečné zkoušky a získat výuční list, v budoucnu také maturitu či diplom absolventa VOŠ.

 

Nový způsob uznávání si v rámci projektu vyzkoušelo 210 zájemců ve 47 dílčích kvalifikacích, hlavně z oborů gastronomických, zemědělských, stavebních, strojních, dopravních i tzv. službových (např. kadeřník). O získání certifikátu usilovali především lidé, kteří nedokončili školu nebo pracují v jiném než vystudovaném oboru. Pilotní ověřování bylo v tomto případě klíčové, protože se zavádí něco úplně nového, co u nás dosud neexistovalo. Podařilo se nám prakticky ověřit, že je tento nový způsob uznávání kvalifikací dobře nastaven a  začíná se  běžně používat. Nejvíce to uvítají lidé, kteří nepracují ve svém oboru, ve své praxi se naučili něco jiného, ale když chtějí změnit místo, nemohou to nijak doložit,“ říká manažerka UNIV Jana Bydžovská.

 

 

Průběh zkoušky

Například na dílčí kvalifikaci pekař chleba a běžného pečiva se přihlásili dva dobrovolníci. Byl jim přidělen „průvodce“, tedy konzultant, který s nimi prošel všechny kompetence nutné ke složení zkoušky. První zájemce zjistil, že je pro něj zkouška zatím příliš těžká a od svého úmyslu odstoupil. Druhý dobrovolník, jehož rodina provozuje soukromé pekařství, byl připraven velmi dobře. U zkoušky musel naprosto samostatně upéct 25 bochníků chleba, z toho 15 kulatých a zbytek oválných, kromě toho 150 rohlíků a 150 housek. Jeho výkon sledovala tříčlenná komise a ta zjistila, že jeho dovednosti značně přesahují danou dílčí kvalifikaci. Umožnila mu proto absolvovat podobné zkoušky i z dalších dílčích kvalifikací v oboru pekař. Když složí závěrečnou zkoušku na středním odborném učilišti, může tím získat úplnou kvalifikaci, tedy také výuční list. Ale ani dobrovolník, který od zkoušky odstoupil, se nemusí definitivně vzdát. Na škole je připraven vzdělávací program, který je rozčleněn na moduly, takže si člověk může vybrat jen to, co opravdu potřebuje. Když si své vzdělání doplní, může se ke zkoušce znovu přihlásit.

 

 

Jak se nechat přezkoušet[P2] 

Zkoušení a uznávání dílčích kvalifikací provádějí tzv. autorizované osoby, tedy firmy, školy i fyzické osoby, které k tomu získají oprávnění od resortního ministerstva. Zájemci se mohou hlásit k těmto autorizovaným osobám, kde budou vyzkoušeni před komisí podle standardů vyvinutých pro tento účel. Kdo u zkoušky uspěje, získá celostátně platné osvědčení. Zatím je to možné u vybraných učebních oborů, jejichž počet se rychle zvyšuje, postupně to začne probíhat také u oborů maturitních.

 

Zájemci o další vzdělávání a uznání kvalifikace najdou informace na těchto adresách:

www.narodni-kvalifikace.cz

www.univcz.cz

 

 

Další informace rády poskytnou:

 

PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, mobil: 724 652 223,

e-mail: jana.bydzovska@nuov_cz

Helena Marinková, PhD., obsahová manažerka projektu, helena.marinkova@nuov_cz

Petra Hniličková, manažerka pro PR, petra.hnilickova@nuov_cz

mobil: 724 652 228.

 

Národní ústav odborného vzdělávání

Weilova 1271/6, Praha 10 – Hostivař

Telefon: 274 022 111

 

 


Nahoru