Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Proč je EQF nazýván „meta-rámcem"?

EQF byl vytvořen tak, aby sloužil jako společný referenční rámec pro různé evropské kvalifikační systémy a rámce. Zohledňuje rozmanitost národních systémů a umožňuje převedení a srovnávání kvalifikací mezi státy. V tomto smyslu je EQF rámcem pro rámce a/nebo systémy a může proto být definován jako "meta-rámec". (Rámec kvalifikací může být vnímán jako část systému kvalifikací, ve kterém jsou úrovně kvalifikací výslovně a přesně popsány v jediné hierarchii.

Tento meta-rámec umožní, aby se systémy kvalifikací se svými odpovídajícími úrovněmi a/nebo národní a odvětvové rámce kvalifikací dostaly do vzájemných souvislostí. V procesu realizace EQF je záměrem, aby každý stát uvedl do spojitosti své národní kvalifikace (vyjádřené diplomy a osvědčení-mi) s osmi úrovněmi EQF, a to prostřednictvím národních rámců kvalifikací nebo implicitních úrovní systémů kvalifikací. To znamená, že v první etapě budou vytvořeny odkazy úrovní národních rámců kvalifikací nebo částí systémů kvalifikací k úrovním Evropského rámce kvalifikací. Z hlediska dlouhodobé perspektivy by všechny udělené kvalifikace v Evropě měly mít odkaz k EQF.

Specifickou národní kvalifikací je např. „diplom mistra cukráře" v Německu, nebo „baccalauréat technologique" ve Francii.

Úrovní Národního rámce kvalifikací jsou např. „National Clusters at Access Level 2" ve Skotském kreditním a kvalifikačním rámci (SCQF) nebo „Junior Certificate at Level 2" v Irsku.

Část národního rámce kvalifikací je např. v Rakousku reprezentována kvalifikacemi poskytovanými ve „středních odborných a profesních školách", v Maďarsku poskytují střední vzdělání a kvalifikace mj. střední školy (Főiskola).

Příklady dalších mezinárodních rámců mohou být „European e-competence Framework" pro mezinárodní odvětvový rámec nebo „Caribbean Vocational Qualifications (CVQs)".

Nahoru