Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Priority českého předsednictví v oblasti vzdělávání

EU2009.jpg  

Priorita první - Strategický plán pro evropskou spolupráci ve vzdělávání na příští dekádu

 

Česká republika se bude v prvé řadě velmi intenzivně zabývat aktualizací programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Na jeho základě by měl vzniknout nový strategický rámec pro další kroky, které mají přispět k maximálnímu využití lidského potenciálu Evropy. Pro nové (nebo pozměněné) cíle bude muset české předsednictví nalézt konsenzus mezi zúčastněnými státy. Jednat se bude také o tzv. zelené knize Evropské komise ke vzdělávání migrantů, o podpoře mobility lidí v rámci EU a zavádění společných nástrojů, které ji mají zlepšit, jako je evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET) a evropský rámec pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání (EQARF).

 

Priorita druhá - Partnerství mezi školami a zaměstnavateli

 

Druhou prioritou České republiky je podpora partnerství vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Spolupráce škol s partnery má přispět k vyšší kvalitě vzdělání i lepší uplatnitelnost absolventů. Cílem ČR je zdůraznění některých témat, které s partnerstvím souvisejí – například spolupráce při rozvoji dovedností a kompetencí, které budoucí zaměstnanci a zaměstnavatelé budou skutečně potřebovat, zaměření strategií společenské odpovědnosti firem i vůči školám, nalezení cest pro zajištění soukromých prostředků do vzdělávání atd. Na duben 2009 rovněž ČR připravuje konferenci, kde by měli zástupci členských zemí, zaměstnavatelů i vzdělávacích institucí diskutovat o tématech, která s partnerstvím v tomto pojetí souvisejí.

 

Priorita třetí – Rozvoj vysokoškolského vzdělávání

 

ČR se  bude v rámci svého předsednictví Radě EU v 1. pololetí 2009 zabývat vyhodnocením tzv. Boloňského procesu. Tato činnost vyvrcholí konferencí ministrů odpovědných za vysokoškolské vzdělávání v Lovani, která bude předcházet vyhlášení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání v roce 2010. Česká republika se soustředí nejenom na otázku úspěšnosti při naplňování priorit Boloňského procesu stanovených pro období 2007 – 2009, ale připraví také průběžnou zprávu o celkovém vývoji za léta 1999-2009 a podklady pro stanovení vize vysokoškolského vzdělávání po roce 2010. Mezi hlavní priority pro rok 2009 patří konkrétní kroky pro odstranění bariér mobility studentů, ale také ekonomických a sociálních bariér ve vysokém školství. České předsednictví se bude zabývat i uznáváním dosavadního vzdělávání, zaváděním národních soustav kvalifikací a systémů zabezpečení kvality.

 

Podrobnější informace o prioritách v článku (54,00 KB)  Leony Steinerové

Nahoru