Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Pracovní skupina Národní rady pro kvalifikace

Skupina, která by měla završit postupné naplnění požadavku v materiálu schváleném Evropským parlamentem a Radou. Z rozhodnutí MŠMT byla zřízena jako pracovní skupina EQF Národní rady pro kvalifikace. Přímým napojením na Národní radu kvalifikací je dána její reprezentativnost.

Nahoru