Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Pracovní setkání oborových skupin

1. prosince se konalo pracovní setkání oborových skupin, které už 12 let pomáhají při reformě ve školství.    

„Spolupráce s oborovými skupinami se jednoznačně osvědčila. Přispěly k tomu, aby nové vzdělávací programy odpovídaly reálným zkušenostem z praxe i kvalifikačním požadavkům uvedeným v Národní soustavě povolání,“ uvedl Miroslav Kadlec z Národního ústavu odborného vzdělávání. V oborových skupinách pracují zástupci ministerstev, krajských orgánů a především škol a zaměstnavatelů, metodicky je řídí NÚOV. Tvorba rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné školy už je u konce. „V následujícím období se budou oborové skupiny věnovat i programům pro další vzdělávání a - co je důležité - budou přispívat k zavádění evropských nástrojů, např. Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání,“ dodává Kadlec.

Nahoru