Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Požadavky na kvalifikace z oblasti úspor energie a OZE

V současné době je kladen velký důraz  na investice do oblasti environmentálních inovačních technologií a obnovitelných zdrojů energie (ze strany Evropské unie i řady mezinárodních organizací, jako např. OECD, OSN). Hlavní důvod je samozřejmě ekologický, významná je však také skutečnost, že tyto inovace ve svém důsledku vedou ke zvyšování konkurenceschopnosti a také zaměstnanosti. Jsou součástí protikrizových opatření, která napomohou přechodu českého hospodářství k nízkouhlíkové, energeticky úsporné ekonomice efektivně využívající materiálové vstupy, produkující výrobky s vysokou přidanou hodnotou a více než dosud se orientující na služby.  

Konkrétní opatření týkající se OZE a úspor energií, která jsou součástí českého protikrizového plánu, jsou formulována takto:  

  • ­ Podpora využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla - odstraňování bariér pro vyšší využití obnovitelných zdrojů, pomoc českému zemědělství a lesnictví jako dodavateli energetické biomasy. Obě tato opatření přinesou zároveň snížení skleníkových emisí i znečištění ovzduší. Při 8% podílu OZE vznikne asi 11-17 tis. pracovních míst.
  • ­ Podpora energeticky efektivní výstavby - výstavba nízkoenergetických domů a budov v pasivním energetickém standardu, zateplování veřejných budov, bytů a rodinných domů, a tím snížení nákladů domácností a veřejné správy na provoz budov. V souvislosti s tímto opatřením vznikne 20 tisíc pracovních míst (v roce 2009).

Restrukturalizace ekonomiky směrem k vyšší udržitelnosti se odrazí v oblasti zaměstnanosti několika způsoby; dochází k vytváření nových pracovních příležitostí (např. v důsledku zavádění nových technologií), k nahrazování pracovních pozic (např. některé pracovní pozice budou nahrazeny přechodem z neobnovitelných paliv na obnovitelná, přechodem od skládkování k recyklaci a energetickému využití odpadu), zániku pracovních pozic (některá pracovní místa mohou být ztracena bez přímé náhrady, např. snížení výroby energie z neobnovitelných zdrojů, snížení těžby neobnovitelných zdrojů, ukončení výroby určitých produktů) a transformaci pracovních pozic - řada běžných zaměstnání se transformuje na více environmentálně šetrné. 

Úplný text s protikrizovými návrhy MŽP je možné získat zde.

Nahoru