Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Potřebnost ECVET a připravenost odborného vzdělávání v ČR

Řešitelé systémového projektu MŠMT Partnerství a kvalita hledali i odpovědi na některé otázky související s podstatou nového evropského nástroje ECVET a zejména s jeho vztahem k zavedenému systému odborného vzdělávání v České republice. Snažili se identifikovat a popsat možné pozitivní i negativní vlivy zavedení ECVET na odborné vzdělávání v České republice.

Výsledkem projektu je návrh SWOT analýzy. Je zpracován ve formě souhrnných heslovitých hodnocení silných a slabých stránek počátečního a dalšího (odborného) vzdělávání v ČR a celkového kontextu, v němž se uskutečňuje, a možných pozitivních i negativních vlivů zavedení ECVET.  

V této podobě byl návrh předložen externím odborníkům k připomínkám a k případnému doplnění. Možnost komentovat a doplnit aktuální podobu SWOT analýzy prostřednictvím internetu poskytuje elektronický formulář ZDE

Nahoru