Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

POSUN - region Severozápad

Projekt: NÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) POMOZME ŠKOLÁM UČIT NOVĚ
(Projekt je financován z programu PHARE 2000 Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.)
Zkratka projektu POSUN 
Datum zahájení projektu září 2002
Datum ukončení projektu srpen 2003
Hlavní koordinátor projektu Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Helena Marinková, Dr.,
Mgr. Martin Duda
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Mgr. Irena Palánová
a další pracovníci NÚOV
Ostatní partneři SOU služeb, Litvínov - Hamr
VOŠ sociálně právní, SPŠ, OA, Most
ISŠ-COP, Most - Velebudice 
Cíle projektu Obecný cíl projektu spočívá v podpoře rozvoje partnerských škol v regionu, následně pak i dalších středních škol v regionu, a ve zvýšení kvality vzdělávání na těchto školách. Projektový tým chce vytvořit takové podmínky pro změnu škol, aby se staly oteřenými k vnějším podnětům (nové poznatky, metody výuky) i k požadavkům sociálních partnerů. [ více ]
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Závěrečná zpráva projektu (:: pdf)

TISKOVÉ ZPRÁVY

Spolupráce se sociálními partnery - oborová analytická studie (Vzdělávací program: krejčí) 
Další informace Na partnerských školách vznikly v rámci projektu POSUN první vzdělávací programy pro obory pozemní stavitelství, strojírenství, elektrikář, zedník, čalouník, truhlář, krejčí, umělecký truhlář a školní vzdělávací program pro nově koncipovaný obor asistent pedagoga.

Názory obsažené na těchto stránkách jsou názory NÚOV a v žádném případě je nelze vykládat jako oficiální názor Evropského společenství.

Nahoru