Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Obor: strojírenství

26.2.2010    Šumperský a jesenický deník    str. 19    Moje práce     (sra)  

KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU

 

I když některé strojírenské podniky zaznamenaly po roce 1990 útlum, patří strojírenství stále mezi obory vzdělání s největším počtem žáků. Jeho pojetí je v současnosti širší než dříve, protože obsahuje ještě dalších šest příbuzných, úžeji zaměřených oborů. Při studiu se žáci naučí navrhovat a konstruovat součásti strojů a také o ně pečovat. Využívají přitom prostředky informačních a komunikačních technologií. V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů, v laboratořích se naučí měřit technické veličiny a zkoušet různé materiály.

            Obor nabízí pro příští školní rok 76 škol ze všech krajů České republiky. Střední školy nepořádají do tohoto oboru přijímací zkoušky, přitom jenom některé si stanovují požadovaný průměr prospěchu ze základní školy. Žáci, kteří se na strojírenství hlásí, by měli počítat s tím, že se budou hodně věnovat fyzice i matematice a také budou hodně využívat počítače.

            „Nemusejí se už tolik obávat rýsování jako dřív, protože se dnes pracuje podstatně více na počítačích. S informačními technologiemi se žáci naučí pracovat opravdu na vysoké úrovni,“ doplňuje Jiří Vojtěch z Národního ústavu odborného vzdělávání.

            Školy nabízejí různá zaměření, například na ekonomiku, počítačovou podporu strojírenství, mechatroniku, automobilní techniku či management jakosti.

            Absolventi provádějí konstrukční a projektové práce, podílejí se na organizaci provozu, starají se o provozuschopnost strojů a dopravních prostředků. Mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak v jiných technických odvětvích a také v obchodně-technických službách apod. Mohou zastávat pozice konstruktérů, technologů, mistrů ve výrobě, dispečerů, kontrolorů jakosti, techniků i prodejců strojů.

            Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech nebo v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky.

            I když o perspektivnosti oboru strojírenství není pochyb, nezaměstnanost jeho absolventů se za poslední rok zvýšila. Je to způsobeno současnou ekonomickou krizí, která postihuje výrazně podniky v této oblasti.

Více se můžete dozvědět na www.infoabsolvent.cz, pokud v rubrice Volba oborů zadáte Úplné střední vzdělání s maturitou a v něm najdete obor Strojírenství.

Nahoru