Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zavedení NZZ do škol

Pilotní školy dostaly jedinečnou příležitost vyzkoušet si „na vlastní kůži“, co obnáší příprava a realizace závěrečné zkoušky s využitím jednotného zadání.   Ve školním roce 2008/2009 této možnosti využilo na 250 škol, tj. více než polovina škol s učebními obory.  

NZZ07.jpg Lze konstatovat, že školy ve výrazné většině zvládají organizaci nové závěrečné zkoušky velmi dobře. I přes tuto skutečnost však ještě nelze zavést zákonnou povinnost konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve všech školách. V následujícím období bude totiž třeba vyřešit otázku, zda a do jaké míry je třeba změnit současnou legislativu, aby nová závěrečná zkouška mohla být plošně zavedena. Velmi potřebná by byla také úprava podmínek pro sociální partnery, aby pro ně byla spolupráce se školami přitažlivější než dosud (např. daňové úlevy apod.).

Nová závěrečná zkouška by měla být i v budoucnosti systematicky zajišťována v NÚOV. Každý obor by měl mít k dispozici několik alternativ jednotných zadání, z nichž bude možné vybírat. Zadání bude třeba také průběžně měnit a reagovat tak na technický vývoj v oboru. Řešitelské týmy by tedy měly fungovat dlouhodobě a jejich práci by měl zaštiťovat stejně jako dosud NÚOV. Ten se bude starat o jejich ustavení či případnou obměnu, o průběh a metodiku tvorby jednotných zadání, o potřebné úpravy a také o zajištění vhodného sociálního partnera.

 

Použití jednotných zadání však vyžaduje také technické řešení. Bude potřeba vytvořit databanku úloh jednotných zadání, která by pak měla sloužit všem školám v ČR. Fungovat by měla jako součást informačního systému, který umožní každé škole získat jednotné zadání v elektronické podobě a poskytne jí patřičný servis pro přípravu zkoušky. Zároveň bude podporovat další vzdělávání pedagogů i výměnu zkušeností mezi tvůrci jednotných zadání, školami, zaměstnavateli a veřejností.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky