Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Většina škol bude letos provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Letos poprvé se mohou všechny školy s učebními obory připojit k projektu nové závěrečné zkoušky. Podle předběžných výsledků z konce dubna 2010 se dosud 88 % škol rozhodlo, že jednotné zadání využije alespoň v jednom z učebních oborů, které vyučují. Zavedení standardizované zkoušky má pomoci ke zvýšení prestiže učebních oborů.  

„Chtěli bychom, aby se výuční list stal důvěryhodným potvrzením, že absolvent skutečně ovládá své řemeslo,“ říká Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání, který má reformu závěrečných zkoušek na starosti v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška. „V tomto roce byla vytvořena jednotná zadání pro 116 oborů. Bylo to možné jen díky tomu, že se do jejich tvorby zapojilo téměř 500 učitelů a ředitelů odborných škol,“ doplňuje Dana Kočková.

Školy se připojují dobrovolně
Jednotná zadání se už v minulých letech začala prakticky využívat při závěrečných zkouškách na vybraných školách. Přitom to nebylo „nanečisto“, ale absolventi opravdu dostávali své výuční listy na základě takto složené zkoušky.
Díky novému informačnímu systému se v tomto roce mohli ředitelé všech škol seznámit s tím, jak vypadá jednotné zadání pro učební obory, které se na škole vyučují. To jim dalo možnost rozhodnout, zda převezmou jednotnou zkoušku či její část, nebo zda bude škola pokračovat v dosavadní praxi a připraví si zkoušku vlastní.

Důležité je poměřit svou úroveň
Předběžné výsledky, které jsou nyní k dispozici, ukazují, že naprostá většina škol už nové možnosti využila a seznámila se s tématy, která jsou stanovena pro písemnou, ústní i praktickou část závěrečné zkoušky. „Nešlo o to, aby už letos všechny školy převzaly jednotné zkoušky, ale aby se s jejich principem a obsahem seznámily,“ vysvětluje Dana Kočková. „Když škola zjistí, že je některá část jednotného zadání pro ni příliš náročná, má čas upravit v příštím období svou teoretickou i praktickou výuku a také technické vybavení tak, aby dosáhla požadavané úrovně. A to je právě účelem jednotných zkoušek.“
Nová závěrečná zkouška by nakonec měla být zavedena celoplošně. K tomu je ale potřeba nové pojetí důkladně vyzkoušet v praxi a také přijmout zákon, který by to školám ukládal.

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.
Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu e-mail: dana.kockova@nuov_cz, tel.: 274 022 411 Mobil: 724 652 205
Ing. Hana Hušáková, manžerka pro organizaci a logistiku e-mail: hana.husakova@nuov_cz, tel.: 274 022 424
RNDr. Libor Berný, manažer pro informační systém NZZ e-mail: libor.berny@nuov_cz, tel.: 274 022 136

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111

* Projekt Nová závěrečná zkouška řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


 text ke stažení text ke stažení (192,50 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky