Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Upřesnění pokynů

Datum: 29.10. 2009 Upřesnění pokynů pro práci s obrázky a výkresy v IS NZZ  

Pro vkládání fotografií používejte formát JPEG v rozlišení cca 300 dpi.

Pro vkládání výkresů a grafů používejte formát PNG v rozlišení cca 600 dpi. Obrázky a výkresy jsou do jednotného zadání v IS NZZ zpravidla vkládány v oddílech: „Zadání “a „Technická, výkresová, obrázková dokumentace“.

V oddíle „Zadání“ se obrázky většinou vkládají přímo do textu.

V oddíle „Technická, výkresová, obrázková dokumentace“ se vkládají především samotné obrázky a výkresy technické dokumentace. V těchto případech může být žádoucí využít co největší plochy stránky, a to i na první stránce oddílu, která má standardně poměrně vysokou hlavičku zmenšující využitelnou plochu stránky. Lze využít dva různé postupy jak hlavičku oddílu zmenšit:

a)    po vytvoření oddílu kliknout do sekce hlavičky, hlavičku odemknout (menu Formát -> Sekce, odškrtnout „Zamknuto“), odstranit nepotřebné řádky, tj. např. vše kromě nadpisu, a hlavičku opět uzamknout

b)    vytvořit oddíl pomocí šablony „Prázdný dokument“ a nadpis doplnit ručně

Je nutno podotknout, že v případě metody b) bude název oddílu v textu uveden tzv. „na tvrdo“ a tudíž se nebude automaticky měnit pokud bude změněn ve vlastnostech oddílu. Stejná situace nastane, pokud v případě metody a) nezůstane řádek nadpisu beze změny (tj. například je smazán a opět dopsán ručně). 

Tvůrce umožňuje vkládat do oddílů stránky jiných formátů než je výchozí formát A4 na stojato, a to např. formát A4 na ležato, či větší formáty jako je A3 apod. Ačkoli výběr formátů stránky, které lze do oddílu vložit není omezen, nikdy stránky většího formátu než A4 nevkládejte. Je třeba si uvědomit, že školy často nemají vhodné tiskárny. Jsou vybaveny pouze standardní tiskárnou s tiskem pro velikost A4. Pokud je to vhodné, je nicméně možné vkládat stránky formátu A4 na ležato.

Všechny obrázky a výkresy budou uloženy jako nedílná součást v jednotném zadání v pdf formátu.

Pokud použijete doporučené rozlišení a formát a využijete i vhodnou velikost stránky, školy jako uživatelé jednotného zadání nebudou mít žádné problémy s tiskem tak vytvořených zadání.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky