Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Tyden.cz: Učni budou moci skládat jednotné zkoušky

1.4.2009        Něco jako státní maturita čeká na absolventy učňovských oborů. Jednotnou závěrečnou zkoušku budou moci všichni učni skládat již v příštím roce.  

Něco jako státní maturita čeká na absolventy učňovských oborů. Jednotnou závěrečnou zkoušku budou moci všichni učni skládat již v příštím roce. Od prvního dubna totiž Národní ústav odborného vzdělávání bude vytvářet zadání pro jednotné závěrečné zkoušky jednotlivých oborů. Důvod? Chce zvýšit úroveň absolventů učňovských škol.

 

Jednotné zadání má zaručit, aby závěrečné zkoušky na všech školách odpovídaly současné úrovni a požadavkům zaměstnavatelů v oboru. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také budou mnohem lépe srovnatelné.

 

Jednotné zkoušky by měly zvýšit prestiž

Do programu jednotných zkoušek se již v minulém roce v pilotním projektu zapojilo kolem dvanácti tisíc učňů. "Chtěli bychom dosáhnout toho, aby se pomocí nových závěrečných zkoušek zvýšila i celková úroveň učebních oborů na školách a vzrostla jejich prestiž," řekla on-line deníku TÝDEN.CZ hlavní manažerka projektu Dana Kočková.  

Na tvorbě jednotných zadání se podílejí učitelé, ale také zaměstnavatelé, kteří jsou členy zkušebních komisí a hodnotí výkony žáků. Podle Kočkové jednotné zavedení zaručuje, že absolventi budou připraveni pro praxi.  

Nová závěrečná zkouška by se měla rozšířit do všech škol s učebními obory. Letos ústav připraví nová zadání a témata pro dalších patnáct oborů. "Mezi nimi jsou například karosář, lodník, výrobce obuvi nebo štukatér," řekla Kočková. Závěrečná zkouška je rozdělena do tří částí: písemné, praktické a ústní.

S novým systémem souhlasí ředitel Středního odborného učiliště v Kyjově Zdeněk Lukeš. "Určitě tuto variantu budeme zvažovat, protože řada škol chce vědět, jak je na tom s porovnáním s ostatními učňovskými obory. Je to správné řešení podobné státním maturitám," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ Lukeš.

 

Praktická zkouška je nejdůležitější

"Zaměření zkoušek směřuje více než dnes k praxi v oboru a stěžejní roli proto bude hrát zkouška praktická, při níž má žák řešit reálné úkoly a problémy," popisuje Kočková. Při ústní zkoušce budou žáci dostávat také otázky ze světa práce, aby se zjistilo, jestli mají alespoň základní představu o uplatnění v praktickém životě. Úplnou novinku představují v některých oborech samostatné odborné práce, které žáci zpracují během druhého pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce.

Program, na nějž jdou z části prostředky z evropských fondů, skončí v roce 2012. "V tu dobu doufáme, že dojde k uzákonění jednotných zkoušek," dodala Kočková. Dosud je jejich zavedení v rozhodnutí ředitele školy.

 

 

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky