Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

předchozí otázky

certifikát NZZ 20. 09. 2010, 15:02:26 | Štěpánka Hamršmídová Prosím Vás dá se někde stáhnout certifikát k NZZ ten modrý podklad, to vyplňování máme. Děkuji
Re:certifikát NZZ 21. 09. 2010, 07:33:28 | Dana Kočková Formuláře pro potvrzení pro žáky naleznete na http://www.nuov.cz/nzz/certifikat
Re:Re:certifikát NZZ 21. 09. 2010, 08:28:43 | Štěpánka Hamršmídová Děkuji za odpověď.
Já jsem i tyto stránky našla, ale to jen to vyplňování, potřebovali bychom ten modrý podklad, zda je možné někde stáhnout, nebo zda se musí v NUOVu objednávat. děkuji
Re:Re:Re:certifikát NZZ 21. 09. 2010, 08:52:08 | Dana Kočková Objednejte si blankety elektronicky na adrese nzz@nuov_cz
SOP 23. 09. 2010, 12:55:45 | Radim Mádr Dobrý den, kdy buodou k dispozici témata pro SOP obor kuchař - číšník pro poh. ? Děkuji
Re:SOP 24. 09. 2010, 08:57:37 | Dana Kočková Podobně jako v loňském roce budou podklady k zadání SOP zaslány školám poštou v lednu 2011. V elektronické podobě budou rovněž ke stažení na těchto webových stránkách.
Výrobní výkres - odporuje praxi a zdravému rozumu 24. 09. 2010, 10:44:37 | Petr Dyntera Teda nevím, jestli ti autoři, kdo dělají jednotná zadání se byli někdy podívat v truhlářské firmě. Nebo proč to dělají takto?
Vždycky platí zásada, že výkres by měl být na minimálním množství papíru. Mluvíme-li o jednom kusu nábytku, který je zde prezentován, tak jeden list papíru (vyjímečně dva). Ale výkresy na formátu A4 jsou strašně nepraktické. Neustále vám to musí padat, rozhazuje se to po okolí,...
Jako člověk pracující 35 let v truhlárně a jako majitel truhlárny se nestačím divit co se to učni učí na našich učilištích. Prosím zastavte tu hloupost.
Re:Výrobní výkres - odporuje praxi a zdravému rozumu 6. 01. 2011, 14:47:24 | Jana Motyková V jednotném zadání ZZ je v organizačních pokynech pro konání zkoušky uvedno, že školy mohou využít na požádání i zdrojové výkresy, které jim budou z úschovny zaslány a kde je možné získat i vhodný formát dokumentace.
Vaše otázky 25. 09. 2010, 17:17:02 | L.Václavík Dobrý den,
zcela souhlasím s p. Havlíkem, i když jsem z oboru zámečník.Vyučil jsem se v témže oboru a nějaký pátek jej vyučují. Je to jen o penězích. Výkyvy - centrální zadání - lokální zadání již v minulosti byly. Při rozjezdu JZZZ jsem se podílel na výkresech a viděl jsem na závěr, jak centralisté, tzv. manažeři přijeli spustit závěrečnou prezentaci a slíznout smetánku. Mimo jiné, poslední zadání zámečníka mělo nadmíru metalurgických témat, které by se hodilo pro obor hutník. To je také jeden z argumentů, že zadání nesedí každé škole. Zámečník je zaměřen na opravárenství, údžbu, případně montáže. A finanční náročnost ? Aby se ušetřilo, vetšina škol to stejně obchází, objedná materiál na jeden výrobek, ketrý si žáci ze tří voleb vybrali náhodou stejný a dotazníkové vyhodnocení papír snese. Je to stále dokola, učitelé zde uvádějí své názory a argumenty, úředníci zase svoje. Vidím prosté řešení, které omezuje zase vedení škol, jednoduše se do NZZZ nepřihlašovat, je-li dobrovolné.
Re:Vaše otázky 27. 09. 2010, 08:49:03 | Jana Štandejská Problém je v tom, že vedení NUOVu nechce slyšet připomínky členů týmu. Oni od zeleného stolu něco navrhli (nebo okoukalil v zahraničí, nevím) a chtějí do toho napasovat všechny obory. Od zámečníka po pekaře. A když to někde vybočuje, tak tlačí na realizační tým, aby se ohnul pod jejich tlakem, což se děje. Tvrdí, že když to jde jinde, tak proč by to nešlo u nás. Vlastní zkušenost. Když jsme neuspěli (kolega je v týmu), tak jsme to udělali podle jejich představ, dostali zaplaceno a na NUOVu jsou spokojení, jak to je dobrý. (vím je to hrozný, co jsem teď napsala, ale to je realita). Oni to chtějí mít jednoduchý na zpracování, žádné oborové vyjímky se nesmí objevit.
Oni sice mají nějaké odborníky, ale ten odborník je zase omezen svými znalostmi, může být z praxe, ale vůbec nevidí do hospodaření škol, nebo je zaslepen svojí profesionalitou z firmy, ale nevidí do ŠVP škol.
A to je teď problém.
V JZZZ se objevují věci, které na některých školách třeba vypouští a věnují se praktičtějším věcem, než holé teorii.
Kdo vyřeší toto!!! Když každá škola má své ŠVP, které sice vychází z RVP, ale u nás se něco jenom okrajově probere z těch nezáživných teorií, ale víc se věnujeme praxi.
Re:Vaše otázky 27. 09. 2010, 10:42:46 | Dana Kočková Jednotná zadání připravují zejména odborníci ze škol, je to náročná týmová práce, která zasluhuje uznání, zadání musejí mít takovou kvalitu, aby je školy mohly uplatnit u závěrečných zkoušek. Práce tvůrců jednotných zadání je pak těmito školami každoročně hodnocena (prostřednictvím dotazníků). Připomínky a názory škol se vyhodnocují a autorské týmy na jejich základě připravují JZZZ pro následující rok. Na loňské JZZZ Zámečník reagovalo 32 škol, přičemž 12 uvedlo připomínky k některé části zadání. Tři vyučující se nabídli, že budou na JZZZ v příštím roce spolupracovat. Máte-li připomínky, které jste neuplatnili v dotazníkovém šetření, prosím adresujte je přímo na editora JZZZ Zámečník Mgr. Petrůje: petruj@vitkovickastredni_cz. Děkuji.
Re:Re:Vaše otázky 1. 10. 2010, 15:19:59 | Jana Štandejská Připomínky:
- nadměrná spotřeba papíru velikým řádkováním, honosné záhlaví s informací o ZZ (každý blbec ví, že píše ZZ, tak proč to mít na skoro každém papíru,...)
- nevyužívání sloupcového tisku, kde by se dalo spousta textu dát do sloupců, čímž by se zase smrskl počet papírů
- nekvalitní obrázky
- nejednoznačné odpovědi, kde se dá najít odpověď správná u všech odpovědí
- duplicitní strany, které by stačili jen jednou a ne za každým tématem...
Re:Re:Re:Vaše otázky 4. 10. 2010, 15:55:27 | Dana Kočková Dobrý den, sdělte prosím, k jakému jednotnému zadání máte uvedené připomínky. Děkuji.
Re:Re:Re:Re:Vaše otázky 4. 10. 2010, 22:17:32 | Jana Štandejská A - očekávala bych, že když se odpovídá na dotaz k zámečníkovi, že pochopíte, že myslím obor zámečník.
B - Myslím si, že tam je dost lidí, kteří zato berou nemalé peníze. Tak by to snad měli zkontrolovat. Snad tam je nějaká komise, která to musí vidět,...
Takže já to tu zadarmo dělat (recenze) nebudu, ale jen tak abyste neřekla:
1. honosné záhlaví - všechny obory, které máme (a asi to je všude)
2. typografie a pravopisné chyby (zase u všech oborů - cukrář, klempíř, zámečník, kuchař)
3. obrázky - hnus a bída, rozlišení na úrovni devadesátých let minulého století, kde ani nejde rozumě přečíst text u obrázků - klempíř,
zámečník - obrázky v odstínech šedi a při kopírování to je nerozeznatelné a nezřetelné...
Re:Re:Re:Re:Re:Vaše otázky 5. 10. 2010, 09:23:06 | Dana Kočková Děkuji za připomínky. Upozornila jsem na ně vedoucí (editory) autorských týmů, kteří budou opravovat chyby v loňských JZZZ. Věřte, že vynakládáme nemalé úsilí na to, aby jednotná zadání pro letošní školní rok byla zpracována ve vyšší kvalitě.
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vaše otázky 6. 10. 2010, 22:23:35 | Jana Štandejská tak doufám, že veškeré obrázky budou mít ostré čáry, čitelné texty, opravené typografické chyby (abysme se nemusely stydět před studenty, kteří nás na to upozorňují)
Děkuji
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vaše otázky 22. 11. 2010, 17:16:14 | Radovan Hradobovský Jo mimochodem, prý se to již mnohokrát kritizovalo. Ty připomínky, které se tu popisují. Tak nevím jestli ta věta je poctivá, že se to předá editorům? Jestli si spíše nemáte hrábnout do svých řad. Editoři a autoři se spoustou věcí nic nezmohou, protože struktura NUOVU a celého projektu je zkostnatělá a není pružná.
Dal jsem si tu práci, že jsem zjišťoval po autorech jak to ve skutečnosti je. A není to tak jak je zde prezentováno.
Re:Re:Vaše otázky 11. 11. 2010, 18:40:59 | Bretislav Pokorný Plně souhlasím s několika zde uvedenými připomínkami k letošním JZZZ oboru Zámečník. Sám jsem podal po letošních Závěrečných zkouškách zámečníků, které jsme poprvé uskutečnili pod taktovkou JZZZ 2 listy připomínek - chyb - ze zadání letošních JZZZ oboru Zámečník. Ty chyby se vyskytovaly prakticky všude. Ve výkresech, v otázkách i při vyhodnocení. Při čtení letošních JZZZ jsem nabyl dojmu, že tato zadání nebyla vůbec lektorována! Tak závažné chyby co se tam objevily by našel i průměrný průmyslovák.... Očekával jsem, že se z autorů někdo ozve, poděkuje za cenné rady a připomínky, nabídl jsem případně i možnost spolupráce - ani písmenko odpovědi. Řada temat - vpravdě metalurgických se Zámečníkům opravdu nehodí.Autoři by se měli zamyslet i nad tím, že válcoven je v republice na prstech jedné ruky , vysokých pecích ještě méně..atd. Je téměř půlka listopadu, nikdo se neozval a já jen s hrůzou mohu trnout, co nám lektorský tým ostravských Zámečníků na tento školní rok 2010/2011 připraví a jak toto zadání JZZZ po loňském vpravdě kolapsu bude kvalitně opakovaně lektorováno.
Re:Re:Re:Vaše otázky  22. 11. 2010, 17:12:28 | Radovan Hradobovský Fakt, že existují staré osnovy, teď i zbytečné RVP - ŠVP, tak ta zadání tomu vůbec neodpovídají.
Když jsme si dělali zadání sami, tak jsme měli přesně určené výpočtem, kolik otázek může být z jakého odborného předmětu (podle počtu odučených hodin se vědělo, kolik otázek z materiálu, technologie, strojírenství, kreslení,...). Přičemž se tam musí objevit průřez nosného základního učiva daného oboru - nikoliv teoretické blamáže, které nemají s řemeslnou zručností budoucího živnostníka nic společného. Také jsem nabyl dojmu, že to je fušeřina za pěkné peníze. Zadarmo to nedělají a z evropských financí jsou ty lidi dobře placeni.
Jenže když tomu vedení NUOVU vůbec nerozumí, tak to co jim autoři udělají považují za ideál. Hlavně aby to pěkně vypadalo - což ani v tomto případě nebylo.
Zvažujeme podání stížnosti na MŠMT a výše za tuto špatně odvedenou práci. Popřípadě žaloby za neefektivní vynaložení peněz v rámci projektů a čerpání peněz z EU.
Prý mají i odborníky z praxe. A co vím, tak nikdo z týmu s nimi nemluvil. Co to je za práci? Přihozený kšeft někomu známému, kdo o tom nemá šajnu a má jen teoretické akademické znalosti z VŠ. Odborník z praxe musí být člověk, který se tím denně živý, jinak to je na nic. Protože znalost oboru ještě nemá nic společného s realitou a praxí.
Vaše otázky 6. 10. 2010, 22:31:07 | Jana Štandejská - a ještě by bylo dobré, kdyby obrázky byly jako příloha, aby to nebylo součástí jednoho dokumentu.
- bylo by dobré, aby byl zvlášť soubor praktická ZZ, písemná ZZ, ústní ZZ a samostatná příloha úvodních informací, ředitelé nám nedají ty texty, protože to pořádně nečtou
díky
Vaše otázky 10. 10. 2010, 23:55:03 | Milena Ungerová Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je možné udělat jednotné zadání pro všechny školy stejného typu, když má každá škola jiné dotace hodin u odborných předmětů. Např. obor cukrář v jednom městě má celkem 802 hodin a v jiném jen 480 hodin. Není přece možné pak měřit všem stejně. Děkuji za odpověď.
Re:Vaše otázky ze dne 10.10. 2010 11. 10. 2010, 09:47:01 | Romana Jezberová Vážená paní, z Vašeho dotazu není zcela jasné, odkud jste čerpala údaje o rozdílnýcvh počtech vyučovacích hodin odborných předmětů v oboru cukrář. Tvorba jednoptného zadání vždy vychází z platných učebních dokumentů. Pokud jde o obor středního vzdělání s výučním listem kategorie H "Cukrář" , zde JZZZ zohledňuje v současné době učební dokumenty pro obor vzdělání 29-54-H/002 Cukrář, schválené MŠMT dne 23.7.2004,čj. 23 491/04-23. Kromě toho některé školy již pilotně uplatňují rovněž RVP oboru vzdělání 29-54- H/01 Cukrář vydaný MŠMT dne 28.6.2007 , čj. 12698/2007-23. Všechny školy vyučující tento obor tudíž musí závazně dodržovat počty hodin odborných předmětů stanovené v uvedených dokumentech.
Vaše otázky 11. 10. 2010, 22:03:53 | Milena Ungerová Na naší škole vyučujeme podle nových ŠVP druhým rokem (29-54- H/01 Cukrář) Třetí ročníky mají ještě kód 29-54-H/002 Cukrář. Dotace se změnily pouze rozložením do ročníků - počet zůstal stejný. Ale když jsem se podívala na ŠVP školy v Nové Pace, tak jsem si tam přečetla, že mají hodinové dotace o hodně vyšší.
Konkrétně jsem to vypsala:
Odborné kreslení: my 32, oni 64, Stroje a zařízení: my 32, oni 64, Technologie: my 224, oni 352, Suroviny: my 160, oni 192.
Takže tomu nerozumím - naše a jejich ŠVP by mělo být stejné, pokud se jedná o kód a obor 29-54- H/01 Cukrář.
Vaše otázky 11. 10. 2010, 22:25:11 | Milena Ungerová Také SOU Litovel má od roku 2008 nové ŠVP, ale odborné předměty mají jen dva - Technologii a Suroviny. Odborné kreslení a Stroje mají totiž zakomponované do Technologie, jenže v konečné fázi mají opět víc hodin, než máme u nás na SŠŽ v Sokolově. Mluvím záměrně o těchto předmětech, protože je všechny učím a mám na ně celý úvazek. Pokud by ovšem byly hodiny stejné, jako u např. Nové Paky, tak by mi na celý úvazek stačilo učit Technologii, Suroviny a Odborné kreslení. Jak zjistím, že máme hodiny v našem ŠVP v pořádku? Díky za odpověď.
Re:Vaše otázky 12. 10. 2010, 14:07:12 | Dana Kočková Srovnejte prosím počty hodin s učebním plánem 29-54-H/002 Cukrář http://zpd.nuov.cz/29/2954H002.up.html
a RVP 29-54-H/01 Cukrář http://zpd.nuov.cz/OboryH/RVP2954H01.pdf
(str. 48)
Re:Re:Vaše otázky 12. 10. 2010, 23:57:23 | Milena Ungerová Jde o to, že na naší škole je vše v pořádku - máme oba plány - třetí ročníky pojíždějí postaru. Tohle ale není to, na co se ptám. V RVP je minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu stanoven na 448 hodin. My máme 480 - takže jsme dodrželi minimum a ani jsme se moc neodchýlili. Ovšem Nová Paka tam má těch hodin 802. Mluvím samozřejmě o nových ŠVP. Chápu to dobře tak, že je nastaveno minimum hodin, ale ne maximum? V tom případě se znovu ptám - jak k tomu přijdou ti žáci, že někde by po dobu 3 let měli 2x tolik hodin? Nebo jsou ty ŠVP (z Nové Paky)zveřejněné na netu neplatné???
Re:Re:Re:Vaše otázky 13. 10. 2010, 14:02:12 | Dana Kočková Jednotná zadání jsou vytvářena ve vazbě na ZÁKLADNÍ požadavky oboru stanovené učebními dokumenty, později RVP. Jestliže škola ve svém ŠVP uplatňuje NAD TO ještě určitá specifika, může (ale nemusí)je ověřovat i u závěrečné zkoušky - v jednotném zadání je pro to vymezen konkrétní prostor, tzv. školní část.
K Vámi uváděnému příkladu hodin v ŠVP mohu uvést jen obecně: k posílení minimální hodinové dotace stanovené v RVP jsou určeny disponibilní hodiny, v RVP Cukrář jich je 608. Konkrétní dotazy k oboru Cukrář prosím směrujte na garantku oboru v NÚOV Ing. Janu Nováčkovou:jana.novackova@nuov_cz. Děkuji.
JZZZ pro E obory 25. 10. 2010, 16:12:54 | Vendula Zdráhalová Dobrý den,
chci se zeptat. V tabulce JZZZ E oborů pro školní rok 2010/2011 jsem nenašla obory Knihařské práce a Obráběcí práce. Bude se i techtě oborů týkat JZZZ ve školním roce 2010/2011? Bude možné se pak někde podívat na JZZZ, které již proběhly nebo proběhnou?Díky za odpověď.
Re:JZZZ pro E obory 25. 10. 2010, 19:00:55 | Dana Kočková Dobrý den,
pro obory, které uvádíte, se jednotná zadání v letošním školním roce nepřipravují, přistoupíme k nim až příští rok. Přístup k jednotným zadáním 2010/11 (viz přehled na http://www.nuov.cz/nzz/co-pripravujeme-ve-skolnim-roce-2010-11) budou mít od března 2011 pouze školy, které mají uvedené obory zapsány ve školském rejstříku.
Re:Re:JZZZ pro E obory 26. 10. 2010, 10:12:29 | Vendula Zdráhalová Děkuji za odpověď. Ještě se chci zeptat, na naší škole máme obory Pečovatelské práce a Zámečnické práce, ale v letošním školním roce nemáme třetí končící ročník, dostane naše škola zadání i pro tyto obory, aby se vyučující mohli případně podívat co je bude čekat příští rok? Jediný končící obor z Vaší tabulky jsou Květinářské a aranžerské práce. Předem díky za odpověď.
Vaše otázky 27. 10. 2010, 08:16:03 | Vendula Zdráhalová Děkuji za odpověď. Ještě se chci zeptat, na naší škole máme obory Pečovatelské práce a Zámečnické práce, ale v letošním školním roce nemáme třetí končící ročník, dostane naše škola zadání i pro tyto obory, aby se vyučující mohli případně podívat co je bude čekat příští rok? Jediný končící obor z Vaší tabulky jsou Květinářské a aranžerské práce. Předem díky za odpověď.
Re:Vaše otázky 27. 10. 2010, 09:34:02 | Dana Kočková K tomu mohu jen zpřesnit svou předchozí odpověď: Přístup k jednotnému zadání budou mít všechny školy, které mají daný obor zapsán ve školském rejstříku - tedy i školy, které obor aktuálně neučí.
Samostatná odborná práce 6. 11. 2010, 17:09:11 | Daniel Vančura Dobrý den,
rád bych se touto cestou informoval ohledně samostatné odborné práce pro obor číšník. V letošním školním roce se naše škola rozhodla prvním rokem tuto zkoušku vyzkoušet a jde mi o to, kdo po vypracování odborné práce bude práci hodnotit. Zda to budou učitélé teoretické výuky nebo učitelé odborného výcviku? Předem děkuji za odpověď.
Re:Samostatná odborná práce 8. 11. 2010, 09:07:47 | Romana Jezberová Podklady k samostatné odborné práci získáte ve školách přibližně v polovině ledna 2011. Podklady k jednotnému zadání SOP ošem neobsahují podrobné pokyny k tomu, kdo z pedagogického sboru bude práci hodnotit. O této záležitosti rozhoduje ředitel školy, který rovněž stanoví podrobnější pokyny k organizaci SOP, hodnocení SOP apod. podle podmínek a možností školy. Jeho pokyny musí být v souladu s obecněji vyjádřenými pokyny v JZZZ.
Re:Samostatná odborná práce 8. 11. 2010, 09:12:59 | Taťána Vencovská Dobrý den,
samostatná odborná práce v oboru číšník - servérka se zpracovává v rámci některého z odborných předmětů. Je v pravomoci ředitele školy stanovit při zadání práce, v rámci kterého předmětu bude práce zpracována a hodnocena. Nejčastěji, jak víme z praxe škol, to bývá odborný výcvik.
Vaše otázky  12. 2010, 17:40:40 | František Šedivý Nevím, v jakém okruhu lidí se autoři pohybují, ale těch, kteří jsme zhnuseni tím,
co začal Boloňský proces a pokračuje kompetenčním šílenstvím místo učení,
RVP, ŠVP, autoevaluacemi a zatím (bohužel) vyvrcholilo po 15 letech a
utracení necelé miliardy státní maturitou za 210 milionů ročně, je řádově
HODNĚ.
Je nepochybné, že je třeba naučit malé dítě, že si má vytírat zadek, ale
prosím nepředepisujme mu, až bude starší, jak, jakým papírem a jakou rukou.
Hlavně neblázněme z toho, že v nějaké zemi (nejlépe vyspělé) to dělají jinak
než my.
Například mladý, flexibilní a kreativní eduexpert na své zahraniční stáži
zjistí, že ve Finsku si nechávají vylizovat zadky od sobů, ale protože u nás
sobi nežijí, tak si budeme vylizovat zadky vzájemně, protože se tím rozvíjí
klíčové osobnostní, sociální, multikulturní, multietnické a environmentální
kompetence, posiluje se tím myšlení v evropských a globálních souvislostech
a řeší to řadu genderových problémů. Založí neziskovou organizaci, ta získá
podporu dalších neziskových organizací a aktivních komunit a pod tlakem
široké rodičovské veřejnosti, zmasírované politicky korektními médii,
dostane podporu z ministerstev školství, práce a kultury a četné granty z
EU. Výsledky své činnosti pak po náročném pilotování v pilotních školách a
ve spolupráci s NVF, NÚOV, NIDM, IPPP, ÚIV, VÚP, nově vzniklými komisemi a
kulatými i hranatými stoly zapracuje po celonárodní diskusi do pravidelných
inovací kurikula, RVP a celoživotního vzdělávání a vytvoří odpovídající
metodické, vzdělávací, evaluační a autoevaluační mechanismy včetně webového
portálu.
Absurdity 3. 12. 2010, 20:07:01 | L.Václavík Myslím, že si hrajeme na slepou bábu a zjišťuji, že se nakonec vyplatí v této hře pokračovat. Úředníci, garanti apd. z NUOV-u neví nebo nechtějí vědět, jaká je realita. Jak můžeme chtít u některých oborů po žacích závěrečnou práci.P. F.Šedivý to vystihuje naprosto přesně. Jak se provádí kontrola proběhlých zkoušek NUOV-em ? Co když některý hodnotitel použije jiné zadání, s kterým je ztotožněn a vykáže se fiktivní závěr aby se vlk nažral. Pokud se školy přihlásily dobrovolně, potom je nemůže nikdo kontrolovat. Je to na hlavu postavené.I realizační týmy s mnohým nesouhlasí, uměle se měnily body v hodnotících tabulkách aby se snížilo riziko neúspěchu apd. ZZ jsou v podstatě vnuceny, nikdo nedělal podrobný průzkum u učitelů, co si o tom myslí. Možná se situace začne měnit až se projeví citelný nedostatek řemeslníků. V 90 létech jsem měl možnost vidět praktické zkoušky v Rakousku. Tento náš jižní soused se mohl od nás přiučit. Nechápu, proč si máme brát vzor opačně.
Neodpovídejte na tento příspěvek omletými frázeni, že JZZZ vzešlo z potřeb praxe, že si to vynutily školy atd.
Re:Absurdity  6. 12. 2010, 09:37:27 | Ing. Petra Janatová Je to pravda. NUOV nechce slyšet připomínky.
- NUOV tlačí autorský tým do svých představ a pokud se někdo ozve, tak je utlučen argumentem, že je to jediná připomínka a všichni jsou spokojení
- tvrdí, že dělají průzkumy, ale pletou si zámečníka s pekařem při těch argumentech (např. když to jde v jiném oboru, proč by to nešlo i v tom Vašem)
- když to tady ukážu v našich Beskydských firmách, tak si poklepou na čelo a ptají se proč osvědčený a funkční způsob je měněn za něco zcela hloupého
- jak je možné, že ta zadání obsahují nespisovné a neodborné výrazy "slengové pojmenování ještě mnohá z němčiny dog Franty Josefa" gramatické a typografické chyby
- celá práce je distribuovaná v PDF a tak je znemožněno pro neznalé si to upravit na menší množství papíru, je to rozplyzlé, mnoho stran, velké řádkování, široké okraje (to není diplomka a škola nekrade aby mohla prokopírovat tolik papíru). I učebnice mají menší řádkování,...
- zajímalo by mě kolik odborníku z praxe to vidí? Jestli jen jeden, tak to je safra málo. To by mělo vidět aspoň dvacet lidí, kde budou zastoupeni fakt odborníci z různě velikých firem (zakázková firma, řemeslník - živnostník, větší firma,...) Jen tak to má smysl a ne nějaký inženýr, byť se vzděláním, ale bez denodenní zkušenosti.
Ty body to je katastrofa. To projde kdejaký lempl, který se naučí udělat jednu věc a pak vytipuje test,...
- distribuce v dnešní době je hrozná. Jeden velikánský megalomanský soubor v kterém se orientuje jen pan NUOV, proč v dnešní době, kdy je tolik možností není za ty miliony vytvořen slušný portál, kde by se to dalo stahovat po kapitolkách,... jako to mají jinde
písemná..... 7. 06. 2010, 20:32:42 | jarek pokud učen neudělá písemnou zkoušku postupuje do dalších zkoušek nebo musí dělat opravné zkoušky bez toho aby byl připusten k ostatnim zkouskam?
Re:písemná..... 9. 06. 2010, 11:30:47 | Věra Vašáková Pokud žák neuspěl u písemné zkoušky, nebrání mu to v konání dalších zkoušek. Konání opravných zkoušek se řídí ustanovením § 75 odst. 2 školského zákona a 5 § odst. 1 a 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb.
 
K formuláři osvědčení 8. 06. 2010, 14:19:42 | Milan Dostali jsme pro tisk osvědčení podle počtu žáků a to jen pro českou verzi, jak je to s překladem do cizích jazyků?
Re:K formuláři osvědčení  9. 06. 2010, 09:51:47 | Dana Kočková K dispozici je i formulář v angličtině http://www.nuov.cz/nzz/certifikat.
Svů požadavek na blankety prosím napište na nzz@nuov_cz.
 
Vaše otázky 15. 06. 2010, 12:16:32 | Pavel Dobrý den tento výmysl jakožto SOP u kuchařů mám už za sebou a chtěl bych se zeptat k čemu je to dobrý? Nikomu ze třídy to nic nedalo spíš vzalo čas, spoustu lidí na SOPce krachlo je to k ničemu.Co sem si z té práce měl vzít do života?
Re:Vaše otázky 15. 06. 2010, 16:10:43 | Romana Jezberová Na rozdíl od Vás máme zde mnoho pozitivních názorů na zařazení SOP do závěrečné zkoušky. Také sami jezdíme do škol, ve kterých vidíme, že žáci vesměs obhajobu SOP u ZZ zvládají. Písemné materiály, které si připravují jsou obvykle velmi kvalitní. Pokud jde o přinos, tak se naučí nejem písemně dokumentovat svoji práci a připravovat si k ní podklady, ale také odborně pohovořit o tom, co umí, co je zaujalo, v čem vynikají apod. Představte si, že místo před zkušební komisí takto vystupujete před zaměstnavatelem. Určitě by Vám to v profesním životě velmi pomohlo.
 
ústní závěrecká zklouška z ekonomiky 16. 06. 2010, 11:16:35 | Hošáková Dobrý den, ráda bych se dozvěděla jakých témat konkrétně se týká závěrečná ústní zkouška pro obor Prodavač motorových vozidel.
Předem děkuji za odpověď.
Re:ústní závěrecká zklouška z ekonomiky . 06. 2010, 14:23:35 | Romana Jezberová To Vám bohužel sdělit nemůžeme.
Jednotná zadání závěrečných zkoušek (tedy ani témata jednotlivých zkoušek) se nezveřejňují. Jsou přístupná pouze školám, které se rozhodly ZZ podle jednotného zadání realizovat. Závěrečné zkoušky jsou však přístupné veřejnosti. Mohla byste si tedy s vedením školy, která jednotné zadání v oboru Prodavač motorových vozidel využívá, domluvit svoji přítomnost při ústní zkoušce.
 
Vaše otázky 29. 06. 2010, 09:38:56 | Luboš Vavro JZZZ - Zámečník - 23-51-H/001
V zadání jsou pro písemnou část pouze tři témata. Jak se zachovat, pokud žák neuspěje u řádného termínu písemné části, tj. je hodnocen nedostatečně. Dle mého by si měl vždy vybírat ze tří témat. Tedy mělo být v zadání témat na písemnou část pět, nikoli pouze tři. Děkuji.
Re:Vaše otázky JZZZ - Zámečník 29. 06. 2010, 16:02:20 | Romana Jezberová Máte pravdu, že v JZZZ oboru vzdělání Zámečník jsou pro písemnou zkoušku stanovena pouze tři témata. Pro příští školní rok jich bude zpracováno více. Dopručujeme Vám letos řešit opravnou zkoušku tím, že žákovi předložíte dvě témata z JZZZ, která si v řádném termínu nezvolil. Třetí téma by v tomto případě bylo vhodné vytvořit ve škole.
Re:Re:Vaše otázky JZZZ - Zámečník . 06. 2010, 16:11:30 | Luboš Vavro Přeji hezký den,
zdravím a děkuji za odpověď. Vše připravíme tak, aby vše proběhlo bez potíží.
Vaše otázky 14. 09. 2010, 10:12:49 | Pavel Lukášek Dobrý den,
je nutné u závěrečné zkoušky obor kuchař dodržet doporučený minimální počet porcí 10?
Vaše otázky 17. 09. 2010, 08:06:59 | Taťána Vencovská Autorský tým pro tvorbu jednotného zadání doporučuje připravovat u hlavního pokrmu alespoň 10 porcí. Pokud škola nemůže toto doporučení splnit, přizpůsobí počet porcí svým možnostem.
Vaše otázky 17. 09. 2010, 13:16:29 | Richard Havlík Dobrý den, před časem jsem zde psal o závěrečné zkoušce oboru TRUHLÁŘ a položil jsem zcela konkrétní dotaz - Kdo zafinancuje školám zcela zbytečné náklady spojené s praktickou závěrečnou zkouškou? Bohužel jsem za několik měsíců žádnou odpověď neobdržel. A jistě se to netýká jen tohoto oboru. Dosud jsme bez problému zajišťovali závěrečné zkoušky na konkrétní zakázce, škole se veškeré náklady zaplatili. Nyní je nám jednotnou zkouškou "nařízeno" několik výrobků včetně rozměrů. Stále jsem přesvědčen, že žák prokáže mnohem lépe své schopnosti a vědomosti, když ví, že výrobek je pro konkrétního zákazníka, či bude sloužit samotné škole. Asi by se mu dělalo hůře, kdyby vyráběl výrobek pro nikoho nepotřebný, na sklad či dokonce přímo "do kamen". Nutno připomenout,. že naše výrobky u závěrečných zkoušek bývají srovnatelné, ale spíše obtížnější než v jednotném zadání. Takže argument, že si zaměstnavatelé chtějí ověřit lépe žáky, neobstojí. Zúčastnili jsme se soutěže a prezentace "Machři roku" v Liberci. Zde jsem měl možnost debatovat s kolegy z jiných škol. Na můj dotaz, co dělají s výrobky z jednotného zadání jsem dostal odpověď: Prodáváme je, mnohdy pod cenou materiálu. Není to dnes, v době kdy se ve státě i firmách šetří každá koruna rozhazování peněz? Školy si mohly ke svému rozpočtu přilepšit. Nikdo z kolegů projekt jednotné závěrečné zkoušky nechválil.
Očekávám, že mne opět vyzvete, abych nějaké téma jednotné zkoušky dodal i já. Předem říkám, že to neudělám, z důvodů, které jsem již zmiňoval v předchozím příspěvku.
Pokud jednotná zkouška platit bude (a vypadá to že ano), budu se jí muset velmi nerad podřídit. Mám svou práci rád, věnuji jí hodně času. Nerad ale dělám věci nelogické, zbytečné a ještě navíc i zbytečně finančně náročné. Jsem zvědav, kdy konečně začne platit ministrovo prohlášení o snižování administrativy ve školství. Např. nová maturitní zkouška tomu vůbec neodpovídá. Proto mne má práce baví čím dál méně.
Re:Vaše otázky 21. 09. 2010, 00:19:15 | František Čermák Než odpovím na dotaz, tak malá připomínka. Celé České školství je za dvacet let pokusů zničené (ŠVP, Nová Maturita, JZZZ, tři přihlášky...)
Mimochodem, když se v takovýchto věcech nikdo důrazně neozývá, tak kulaté stoly jsou nanic. A běžný úředníček, který tomu nerozumí, nám pedagogům bude diktovat své scestné názory, které okoukal někde v Evropě, kde to už dávno opustili, protože to byl omyl. atd.
Odpověď
Jinak u nás to děláme mnoho let (co já tu jsem 20), že to je poslední výrobek studenta a ten si ho za cenu materiálu zakoupí. Sám rád se dívám na svůj poslední výrobek, který jsem vyráběl, když jsem se vyučil. Jednou jsme dělali zakázku na intrák a studenti byli naštvaní, že nebudou mít památku.
Je to věc názoru a nikdy se nezavděčíte každému.
Můj názor na JZZZ je negativní, protože se neakceptuje specifičnost oboru, specifičnost studentů, kteří se dnes hlásí na obor (jako jejich IQ,...)
Re:Re:Vaše otázky 21. 09. 2010, 11:44:41 | Richard Havlík Díky za reakci, už nás podobné řešení i napadlo, asi to tak uděláme. Nic jiného nám asi nezbyde. Asi není v našich silách zastavit veškeré práce na nesmyslech jako je jednotná závěrečná zkouška, státní maturita apod. Dovedl bych jistě vynaložené peníze utratit jinak, smysluplněji a hlavně ve skutečný prospěch našich žáků i jejich budoucích zaměstnavatelů.
Re:Re:Re:Vaše otázky 21. 09. 2010, 13:31:25 | Dana Kočková V zájmu objektivity si dovoluji uvést, že na základě provedených šetření ve školách převažuje kladné hodnocení jednotných zadání. Školy mj. uvádějí, že dochází k usnadnění přípravy závěrečných zkoušek, a to zejména v tom, že jsou poskytována propracovaná témata jednotlivých zkoušek, srovnatelná z hlediska náročnosti, včetně jednotných kritérií a pravidel hodnocení. V případě opakovaně využívaných JZZZ zmiňují výrazný posun v kvalitě formálního a technického zpracování oproti předcházejícímu období.
Re:Re:Re:Re:Vaše otázky 22. 09. 2010, 13:28:21 | Richard Havlík Nevím, kde je ta většina škol, ale s kým jsem mluvil, ten na nové zkoušky nadává.
Udělal bych to na bázi dobrovolnosti. Když si škola neumí připravit závěrečné zkoušky sama, ať použije ty vaše.
Mimochodem stále jsem nedostal odpověď na svou asi půl roku starou otázku, kdo školám uhradí zvýšené náklady na materiál a energie, které jim v neprodejných výrobcích nikdo neuhradí.
Re:Re:Re:Re:Re:Vaše otázky   23. 09. 2010, 11:05:25 | Jana Motyková Vážený pane kolego, do jisté míry rozumím Vašim připomínkám k "finanční efektivitě" zkoušek konaných podle jednotného zadání, nicméně skutečnost je taková, jak uváděl další diskutující kolega, že žáci si většinu výrobků takto zhotovených za cenu materiálu odkupují. Podle dotazníkového šetření na školách, které zkoušku realizovaly, což je pro nás relevantní zdroj informací, skutečně převažuje kladné hodnocení zkoušky, která je ale pro školy zcela dobrovolná. Nemá proto asi velký význam vést diskuze o tom, zda jednotné zadání ano či ne, je to opravdu na zvážení každé školy. Nicméně, pokud byste měl nějaké konkrétní podněty, které by mohly tuto zkoušku zkvalitnit a byly by využitelné pro jednotné zadání (toto kritérium pochopitelně výroba na zakázku nikdy nemůže splnit) adresujte je prosím přímo mně (jana.motykova@nuov_cz), budu jako editor jednotného zadání pro obor truhlář za ně velmi vděčná a projednám je s autory této zkoušky.
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vaše otázky 24. 09. 2010, 10:51:25 | Jaroslav Helvík Tak nám zde prosím vypiště, nebo někde uveďte pod odkazem tabulku (třeba excel, HTML,...) všech škol, která dělala jednotná zadání. A v některém ze sloupečků jak která škola byla, či nebyla spokojena.
Pokud je to tak, jak tvrdíte, že v drtivé většině zavládlo "nadšení", tak by to pro Vás neměl být problém. V opačném případě to je jenom snůžka planých slov. Pouze školy, o kterých je zde v diskuzi řeč (truhlářské), aby se to nemotalo s kominíkama apod.
Děkuji za ochotu dostát Vašim tvrzením. Rádi bychom se s těmi nadšenými školami spojili a projednali jak na to.
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vaše otázky 30. 09. 2010, 10:40:38 | Jaroslav Helvík Přesně jsem věděl, že nám vedení NUOVu neposkytne seznam spokojených škol a kontakty na koho se obrátit. Ne jednu dvě školy, ale všechny, aby se měl člověk s kým bavit.
Tak o tom to Vážení je.
Praktická zkouška 11. 06. 2010, 08:48:31 | Richard Havlík Zajímalo by mne, zda někdo počítal finanční náročnost jednotné závěrečné zkoušky pro školy, či zda škola dostane na tyto zkoušky nějaký příspěvek.
Jsme soukromá škola nevybírající školné. Praktickou závěrečnou zkoušku (zedník, tesař, truhlář, malíř) jsme vždy dělali formou zakázky pro konkrétního zákazníka či pro naši školu. A to nejen my, ale i jiné (státní) školy v našem regionu. Vhodnou zakázku jsme vybírali prakticky od pololetí, tak, aby na ní žák skutečně předvedl co se naučil. Se zákazníkem jsme se dohodli, že zakázku zhotovíme v termínu praktické závěrečné zkoušky. Veškeré náklady spojené se zkouškou tudíž hradil zákazník a vždy zkouška proběhla ke spokojenosti všech.
Dostaly se mi do rukou podklady pro obor Truhlář a jsem z nich velmi rozčarován. Výrobky, které mají žáci vyrábět jsou celkem jednoduché (zadáváme i složitější) a hlavně jsou zcela neprodejné a zastaralé. Např.
- dětská stolička - tvrdý sedák z dřevotřísky, není rostoucí
- jednoduché okno (s jedním sklem) - dnes se už snad nikde nepoužívá
- dřevěné schůdky - nejsou skládací, horní část široká 200 mm neumožňuje bezpečné stání
- televizní stolek - dnešní televize se umísťují na zeď či záda skříňového nábytku
- ostatní možné výrobky vůbec nemusí vyhovovat rozměrově jakémukoliv zákazníkovi a budou ležet na skladě.
Jsou zadané i výkresy a kusovníky, které si u nás žáci zhotovují při písemné zkoušce sami.
Léta jezdím na jinou školu k závěrečným zkouškám truhlářů jako předseda zkušební komise. Zde si každoročně vyráběli postupně nábytek pro domov mládeže.
Opravdu nevidím důvod, proč by při závěrečných zkouškách nemohlo být vyrobeno něco, co bude skutečně k užitku a školu to finančně nezatíží.
Zadání pro obor Tesař sice nemám, ale prý měli zadanou pouze pergolu. Náklady na pergolu jsou skutečně vysoké a co když se zrovna nenajde nikdo, komu by se hodila a kdo by ji chtěl i zaplatit?
Z těchto důvodů jsem zatím naši školu nepřihlásil a dokud to bude možné, budeme zkoušku dělat po svém. Nemám nic proti státní závěrečné zkoušce písemné a ústní, i když i to trochu postrádá smysl.
Před časem jsme pracovali na ŠVP. V RVP je řečeno, že ŠVP mohou být přizpůsobeny potřebám regionu. V případě celostátně zadávané zkoušky mohly klidně platit celostátně dané osnovy a práci na ŠVP jsme si mohli ušetřit.
Teď zřejmě budu nazván zpátečníkem, který nepřeje novým věcem. Právě naopak! Řekl bych, že náš systém je lepší, dnešní zákazníci chtějí kvalitní výrobek, použít moderní kování, což zrovna zadané výrobky nereprezentují.
Myslím si, že by měla být dána školám větší důvěra a zaměstnavatelé si sami vyberou, ze kterých škol absolventy chtějí a ze kterých ne.
Re:Praktická zkouška 11. 06. 2010, 13:02:12 | Dana Kočková Reaguji na poslední větu ve Vašem příspěvku: jedním z důvodů pro uplatnění jednotných zadání je, že zaměstnavatelé pak mají jistotu, že absolvent oboru z jakékoliv školy v ČR ovládá svůj obor na požadované úrovni. Jednotná zadání 2009/10 ostatně posuzovali odborníci z praxe (nominovaní Hospodářskou komorou ČR). Vaše připomínky k jednotným zadání předáme příslušným autorským týmům k posouzení. Uvítali bychom také Vaše konkrétní návrhy pro témata praktické zkoušky, ty je možné sdělit na adresu nzz@nuov_cz. Děkuji.
Re:Praktická zkouška 14. 06. 2010, 19:09:31 | Jiří Rudolf Pane Kolego.
Musím naprosto souhlasit s vašimi závěry. Měl jsem možnost si prostudovat podklady pro JZZ pro obor truhlář a byl to pro mě dost velké sklamání. Pokud bych posuzoval naší ZZ a JZZ, tak ta naše je o 100% náročnější. Naši žáci připravují závěrečný projekt od počátku to je výber ze zadaných témat, návrhy, vypracování výkresové a technologické dokumetace. Dále pak zhotovení výrobku. Možná, že je to jen můj pocit ale návrat k centralizaci / i státní maturity / nikterak nepřispěje k návratu vzdělanosti a obnovení řemesla už vůbec.
Zdravím a přeji příjemné prázdniny.
Jiří Rudolf VOŠ a SŠ Štětí
Re:Re:Praktická zkouška 15. 06. 2010, 16:12:20 | Romana Jezberová Vážení kolegové,
Vaše připomínky k JZZZ oboru truhlář zveřejněné na těchto stránkách jsou již v této podobě přínosné pro tvorbu JZZZ v dalších letech. Proto pouze opakujeme, že bychom byli velmi rádi, pokud byste své názory i návrhy na aktualizaci JZZZ konkretizovali na již zmíněné adrese nzz@nuov_cz
Re:Re:Re:Praktická zkouška 16. 06. 2010, 15:02:01 | Richard Havlík Jsem rád, že se svým názorem nejsem osamocen a děkuji všem kolegům za příspěvky.
Zatím jsem ale v odpovědích nenalezl, kdo školám pomůže s financováním praktické závěrečné zkoušky. Ať vymyslíme téma jakékoliv, budou nám po zkouškách ležet na skladě neprodejné výrobky. Musela by to být moc velká náhoda, abychom se trefili do vkusu a potřeb eventuálního zákazníka. Také asi nepřinutíme žáka, aby si svůj výrobek odkoupil alespoň za cenu materiálu. Není lepší výrobek vyrobit již pro konkrétního zákazníka a třeba jej i požádat o názor na to, jak je spokojen s funkčností a kvalitou?
Pracuji ve školství 18 let, předtím 6 let v praxi. Vzděláním jsem dřevař (VŠLD Zvolen). Mám rád nové progresivní věci a nebráním se jim. Ale tady skutečně žádný přínos a nic progresivního nevidím, akorát v tom, že školám progresivně stoupnou náklady. Nehledě na to, kolik už tvorba jednotných zadání stála daňové poplatníky.
zadání sop - obor kuchař 1. 06. 2010, 15:12:12 | Borská V době zadávání samostatné odborné práce jsme byli informováni o nutnosti jejího vypracování. Později jsme se dozvěděli, že jednotné závěrečné zkoušky a tedy ani sop nejsou pro tento rok povinné. Přesto jsme se jich rádi zúčastnili. Je chybou nebo dokonce trestuhodné seznámit žáky s informací dobrovolnosti?
Re:zadání sop - obor kuchař 2. 06. 2010, 08:39:37 | Dana Kočková Využití jednotných zadání u závěrečných zkoušek není povinné ze zákona, ale rozhoduje o něm ředitel školy. Ředitel tedy rozhodne, jestli se jednotné zadání využije a jestli se využije celé nebo pouze některá jeho část (např. jen zadání pro praktickou zkoušku). Jestliže ředitel rozhodne, že žáci budou skládat závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání, je to pak povinné pro všechny žáky, tudíž je povinné i zpracování samostatné odborné práce tam, kde je SOP součástí praktické zkoušky.
 
písemná závěrečná zkouška 1. 06. 2010, 14:49:27 | Jana Prosím o informaci, zda je nutné při psaní jednotné písemné závěrečné zkoušky vyžadovat od žáků psaní konceptu. Zkouška je obsahově dosti náročná a pokud je psána čitelně, není dle mého názoru nutné ji přepisovat.
Re:písemná závěrečná zkouška 2. 06. 2010, 08:21:43 | Dana Kočková Postupujte prosím podle organizačních pokynů pro písemnou zkoušku, které jsou součástí zadání. Pokud je mi známo, tak koncept v nich není požadován.
 
Formulář pro tisk a program s testovými otázkami . 05. 2010, 10:30:22 | Lukáš Hájek 1) Za několik dní máme již konat závěrečné zkoušky a již dvakrát jsem psal žádost o zaslání programového vybavení s testovými otázkami podle pokynů, které nám do školy přišly. Odezva = 0 2) Prohlédl jsem si formulář, který bych měl použít pro tisk potvrzení pro žáky o složení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Autora bych nejprve poslal na školení jak zacházet s textovým editorem. Sám cca hodinu budu věnovat tomu, abych potvrzení uvedl do použitelné podoby za využití hromadné korespondence, abych nemusel každého žáka psát ručně - tím bych strávil daleko více času než je ta hodina....Pěkně odvedená práce napůl.
Re:Formulář pro tisk a program s testovými otázkami 1. 06. 2010, 08:58:03 | Dana Kočková 1) Program jsme Vám poslali, za prodlení se omlouvám.
2) Formulář pro tisk potvrzení je jen jednoduchou šablonu ve starší verzi MS Word, která je stejná jako loni a předloni a převážné většině škol vyhovuje. Za Váš podnět děkujeme, budeme se jím zabývat v příštím školním roce.
Re:Re:Formulář pro tisk a program s testovými otázkami 16. 06. 2010, 10:53:22 | Lukáš Hájek add 2) Obávám se, že připravit tento certifikát pro použití s funkcí hromadné korespondence bude problematické, protože každá škola používá jiný SW.
Mě šlo zejména o způsob jakým je vytvořen a verze použitého SW na to nemá vliv. Například zarovnávat text mezerami je naprostý nesmysl, protože mezera v použitých textových editorech nemá pevný rozměr, ale přizpůsobuje se textu na řádku. Mezery mezi odstavci se také nedělají tak, že se vloží prázdné odstavce - jak potom nastavíte přesný rozměr mezery mezi odstavci? Těžko.
Prostě takový dokument je ostudou autora a ukázkou jak (ne)umí zacházet se základy textového editoru.
 
Formulář osvědčení 26. 05. 2010, 14:11:16 | Ing. Karel Bultas Ve vzorovém formuláři dole je uvedeno "Číslo protokolu o závěrečné zkoušce:" Podle mne je toto číslo zbytečné a nic nevypovídající a snad by zde mělo být uvedeno "Číslo výučního listu:" obdobně jako tomu bylo v předchozím tiskopisu "ESF KVALITA I", který dostávali žáci v předchozích letech.
Re:Formulář osvědčení 28. 05. 2010, 08:34:43 | Dana Kočková Ve formuláři potvrzení pro žáky se uvádí stejně jako na výučním listě číslo protokolu o ZZ a číslo vysvědčení o ZZ. Bylo tomu stejně i ve formulářích, které jsme připravovali v předchozích letech v projektu Kvalita I.
Re:Formulář osvědčení 31. 05. 2010, 11:28:53 | Dana Kočková Rádi bychom Vám vyhověli, a proto jsme zpracovali další verzi formuláře, ve které je uvedeno číslo výučního listu.
 
19. 05. 2010, 21:52:37 | Jakub Chtěl bych se zeptat proč tento projekt vznikl tak pozdě, jsem student SŠT třetího ročníku v oboru Obráběč Kovů a dost mě to zaráží.Po třičtvtě školního roku jsem se učil učivo které mi je teď úplně k ničemu a stejné je to i ve školní praxi a teď se mám učit nějaké Vaše výmysly za dobu kterou se to nedá dohnat ani náhodou, abych byl k závěrečným zkouškám 100procentně připraven.Vy si tam nahoře něco usmyslíte a my ať se zblázníme že???
21. 05. 2010, 13:59:32 | Dana Kočková Předností jednotného zadání je, že je stejné pro všechny žáky oboru Obráběč kovů a zkouška je pak ve všech školách v ČR stejně náročná. Zkouška ověřuje základy oboru, které absolvovali všichni žáci, neboť se učí podle učebních dokumentů (osnov), které jsou závazné pro všechny školy. Vzhledem k tomu, že využití jednotných zadání není dosud závazné, přistupují k němu ty školy, jejichž žáci jsou na zkoušku dobře připraveni. Domnívám se, že Vaše obavy z toho, že to, co jste se dosud učil, u zkoušky neuplatníte, nejsou proto na místě. Přeji Vám hodně štěstí u zkoušky i v dalším životě.
20. 05. 2010, 21:15:28 | L.Václavík Ačkoliv jsem se podílel na JZZZ v minulosti, nyní začínám vidět ne-smyslnost této akce. Vidím v tom pouze administrativní úkony.Sjednocením ZZ se nepozná úroveň vyučenců. Kromě toho není povinné se zůčastnit. Školy ( absolventi ), které se nepřihlásí budou méně kvalitní ? Rovněž i regionální odlišnosti a zaměření se nehodí sjednocovat. Tyto výkmity - centrální zadání - vlastní zadání už zde byly i za minulého režimu a je to stále dokola. Myslím, že směrodatný je trh a ten bude nejlepší závěrečnou zkouškou.
21. 05. 2010, 14:36:38 | Dana Kočková Podnět k sjednocení obsahu závěrečných zkoušek vzešel ze škol samotných. Uvědomovaly si, že pokud jednotné zadání sestavují samy, je tato důležitá zkouška v jednotlivých školách rozdílně náročná a pro zaměstnavatelé málo důvěryhodná. Ještě před vznikem projektu vyvíjely proto vlastní aktivity zaměřené na sjednocení obsahu zkoušky v jednotlivých oborech. Souhlasím s Vámi, že kvalita absolventů se prokáže až na trhu práce. Myslím si ovšem, že jednotné zadání k ní přispívá. Jde zejména o to, že ať se již žák učí na kterékoliv škole, musí při ZZ prokázat, že jeho dovednosti a vědomosti jsou srovnatelné s ostatními absolventy daného oboru. Ověřují se pochopitelně vědomosti a dovednosti, které tvoří základ příslušného oboru, závazný pro každou školu. Vedle toho je v rámci zkoušky vymezen prostor pro tzv. školní část, která se váže na zaměření školy.

26. 04. 2010, 13:46:10 | Glöckner Jak a kde získáme testy v elektronické podobě pro Opraváře zem. strojů a Automechanika?
26. 04. 2010, 19:02:27 | Libor Berný O testy pro Automechanika v elektronické podobě si můžete požádat na adrese uschovnanzz@nuov_cz . Stejným způsobem si můžete požádat o testy pro Autoelektrikáře.
Jednotné zadání Opravář zemědělských strojů testy v elektronické podobě nemá.

7. 05. 2010, 11:41:36 | Jana Málková Naše škola v letošním šk. roce JZZZ nevyužije. Zadání jsme si prohlédli a teď máme obavy, zda to pro školu nebude „mít nějaké následky“ – registrace a neúčast. Děkuji za odpověď.
7. 05. 2010, 11:43:57 | Hana Hušáková Registrace do IS a následné nevyužití JZZZ nemá pro školu žádné následky. Pro projekt je ale důležitá informace, o kterou prosíme při nevyužití JZZZ, proč se tato škola takto u konkrétního oboru vzdělání rozhodla. Cílem letošního roku je, aby co nejvíce škol se seznámilo s IS NZZ a získaly informace o tom, co se děje v oborech vzdělání, které nabízí žákům. Podstatné je i to, že se seznámíte s obsahem JZZZ a třeba příští školní rok jeho aktuální verzi využijete.
Jednotné zadání není ze zákona povinné, vše je na rozhodnutí ředitele školy.
4. 11. 2009, 11:19:21 | Jarmila Burešová Ráda bych věděla, jestli nová závěrečná zkouška bude pro žáky náročnější. Děkuji.
4. 11. 2009, 14:50:58 | Romana Jezberová Obecně nelze říci,že by nová závěrečná zkouška měla být pro žáky náročnější. Spíše jde o to, že v jednotlivých školách bude její náročnost srovnatelná, což je dáno jednotným zadáním pro obor. Protože jednotné zadání vytvářejí učitelé, kteří obor vyučují, bude ZZ svojí náročností určitě přiměřená schopnostem žáků  
4. 11. 2009, 14:21:34 | Alena Podlahářová Ráda bych věděla, kterým školním rokem počínaje bude JZZZ povinné pro všechny školy u nás. Děkuji.
11. 11. 2009, 09:51:11 | Jan Velický V průběhu realizace projektu „Nová závěrečná zkouška“ tj. ve šk. letech 2009/10 až 2011/2012 bude mít nová závěrečná zkouška dopad na všechny školy v ČR. Každý rok obdrží prostřednictvím webového portálu jednotná zadání pro vyučované učební obory. O využití jednotných zadání u závěrečných zkoušek rozhodne ředitel školy. V tomto období by se školy na nový způsob ukončování studia měly adaptovat. Povinné zavedení nové závěrečné zkoušky lze očekávat až po vyhodnocení projektu tj. ve šk. r. 2012/13
 
9. 11. 2009, 11:45:58 | Kachyňová Jindra Jako učitelka odborných předmětů bych se ráda seznámila se zněním nových závěrečných zkoušek a to zejména proto, abychom mohli žáky řádně připravovat k novým zkouškám. Je možné je někde získat?Děkuji
11. 11. 2009, 09:51:44 | Jan Velický Jednotná zadání z uplynulý let byla určena pouze pro ověřování v pilotních školách a po uzavření projektu Kvalita I s nimi již nedisponujeme. Chcete-li se dovědět zkušenosti pilotních škol z ověřování, obraťte se přímo na ně, seznam škol z r. 2007/08 naleznete na webových stránkách projektu: http://www.kvalita1.nuov.cz/index.php?c=710
Jednotná zadání pro šk. r. 2009/10 se připravují v průběhu září 2009 až února 2010. Hotová zadání budou uložena v informačním systému NZZ. V březnu 2010 obdrží ředitel každí školy přístupová práva do systému, kde bude mít škola k dispozici zadání ve formátu pdf pro všechny obory vzdělání, které vyučuje.
11. 11. 2009, 09:54:08 | Kachyňová Jindra Děkuji za odpověď. Bude tedy toto zadání platit již tento školní rok?Nebo bude na rozhodnutí ředitele zda se použije JZZZ nebo ne?
11. 11. 2009, 09:56:36 | Dana Kočková Každá škola obdrží prostřednictvím webového portálu jednotná zadání pro všechny obory, kterým vyučuje. O využití zadání u závěrečných zkoušek rozhodne ředitel školy.
 
8. 01. 2010, 07:52:43 | Luboš Znamenáček Bude stanoven jednotný termín konání závěrečných zkoušek podle oborů z důvodu zabránění úniku zadání mezi žáky různých škol nebo je stanovení termínu i u tohoto jednotného zadání v pravomoci rozhodnutí ředitele ?
Děkuji.
23. 02. 2010, 14:27:31 | Dana Kočková Stanovení termínu závěrečných zkoušek je v pravomoci ředitele školy, který odpovídá za zabezpečení jednotného zadání před zveřejněním. Domníváme se, že případné stanovení povinného jednotného termínu ZZ by školám výrazně komplikovalo organizaci zkoušek, proto o takovém řešení neuvažujeme. V dosavadním průběhu realizace závěrečných zkoušek podle jednotných zadání (tj. cca v uplynulých pěti letech) nebyl zaznamenán žádný případ přenosu zadání mezi žáky různých škol.
 
17. 01. 2010, 20:04:21 | Jitka Drobná V podkladech k zadání samostatné odborné práce pro obor kuchař-číšník jsou stanoveny 4 témata. Má žák losovat ze všech čtyř témat nebo je v kompetenci ředitele školy, kolik témat vybere pro losování? Děkuji
23. 02. 2010, 14:29:50 | Romana Jezberová Při nakládání s tématy samostatné odborné práce ve škole je zapotřebí postupovat v souladu s pokyny uvedenými v příslušném JZZZ. V jednotném zadání oboru kuchař- číšník je doslovně uvedeno: "Žáci losují z těchto témat", tzn. ze všech 4 navržených témat. Škola by měla tento pokyn respektovat. Pokud by bylo žádoucí, aby ředitel školy z témat vybíral, bylo by to v pokynech uvedeno.
 
21. 01. 2010, 10:08:03 | Vladimír Vencovský Pro materiální zajištění praktické části ZZ je opravdu nutné předat s dostatečným předstihem veškeré informace.Některé materiály nejsou běžně dostupné, jejich zajištění může trvat i několik týdnů .Nákupy materiálů na praktickou část ZZ
provádíme již od ledna .Tyto včasné informace ovlivní finanční prostředky pro nákup materiálů na běžnou výuku ,které se provádí rovněž již od ledna běžného roku .Musíme vědět co můžeme za přidělené finanční prostředky pořizovat , jak ZZ finančně ovlivní ostatní nákupy. Jako obecný problém se včasné předání informace objevil ve Vaší rubrice " Co si myslí školy " .
23. 02. 2010, 14:30:35 | Dana Kočková Vašemu požadavku na včasnou informovanost rozumím. Je třeba ale rovněž vědět, že tvorba a ověřování jednotných zadání probíhá v každém školním roce podle přesného harmonogramu, přičemž tvorba JZZZ následuje po vyhodnocení jednotných zadání z předchozího roku a vyžaduje zhruba 6 měsíců. Březnový termín pro zpřístupnění zadání školám je nejbližší možný. Nejistotu kolem finančního zabezpečení mohou mít zejména školy, které budou připravovat zkoušky podle JZZZ poprvé. Těm je třeba říci, že jednotné zadání neklade na velkou většinu škol vyšší finanční nároky na materiál a vybavení pracoviště pro praktickou zkoušku, než jaká je materiálová náročnost zkoušky podle vlastního zadání.
 
23. 02. 2010, 12:12:46 | Zdeněk Můžete prosím zveřejnit termíny seminářů k JZZZ podle jednotlivývh oborů. Děkuji
25. 02. 2010, 11:14:15 | Dana kočková Zveřejnit termíny seminářů bohužel nemůžeme. Jsou připraveny tak, že každá škola dostala pozvánku pro jednoho učitele - zástupce školy pro příslušný obor vzdělání, a to na konkrétní termín semináře. Z organizačních důvodů je třeba účast na seminářích regulovat. Celkem bude proškoleno více než 1600 učitelů.
 
3. 03. 2010, 11:08:05 | Jaroslav Pech Budou mít všechny přípravné semináře tak mizernou úroveň, jako měl podle názoru našich pracovníků seminář k oboru kadeřník, konaný 2. 3. 2010 v Brně? Aby tam jeli pedagogové z celé ČR a hodinu a půl poslouchali, jak postupovala příprava JZZZ, je naprosto zbytečné. A zpráva o tom, že by v rámci praktické zkoušky měli být přítomni jazykáři a zkoušet odbornou terminologii v cizím jazyku, je absurdní. Kdo nám v té době bude ve škole pracovat? Očekávám odpověď.
11. 03. 2010, 13:14:42 | Dana Kočková Program seminářů byl uveden v pozvánce, kterou jsme Vám poslali, a v semináři k JZZZ Kadeřník byl dodržen. Jestliže jej považujete za zbytečný, není třeba, abyste se seminářů účastnili. Jednotná zadání pro obory, které ve škole vyučujete, obdržíte prostřednictvím informačního systému NZZ, přičemž jejich využití u závěrečné zkoušky závisí na rozhodnutí ředitele školy. Za připomínky k JZZZ, které nám po závěrečných zkouškách sdělíte prostřednictvím dotazníku, Vám předem děkujeme.
 
10. 03. 2010, 08:49:09 | Renata V rámci vypracování SOP k JZZZ mají žáci připravovat slavnostní tabuli pro 4 osoby, což je pro ně z finančního hlediska dost náročné. Proč nelze sestavit tabuli pouze pro 2 osoby? Argument, že si mohopu půjčit inventář na pracovištích OV není na místě. Děkuji
11. 03. 2010, 13:12:28 | Romana Jezberová Z dotazu není zcela jasné, proč by mělo být sestavení výseče slavnostní tabule pro 4 osoby výrazněji finančně náročné než pro 2 osoby. Nikde v JZZZ není stanoveno, že žák musí používat zcela nový inventář, který pro daný účel zakoupí. Při řešení SOP, na kterou má žák dostatečný časový prostor, konzultuje realizaci tohoto úkolu se svými učiteli. Předpokládá se, že již při jeho plánování společně řeší i to, jak bude zajištěn potřebný inventář. Pro obor kuchař-číšník pro pohostinství je podle názoru odborníků,kteří vytvářeli JZZZ, požadavek výseče pro 4 osoby naprosto přiměřený.
 
16. 03. 2010, 15:45:05 | Jiří Rudolf Dnes jsem se dostal poprvé k informacím o JZZ. Měl bych několik dotazů:
1. Co tato legrace příjde daňového polatníka ?
2. Jste opravdu přesvědčeni, že JZZ přispěje k návratu úrovně řemesla do ČR ?
3. Není JZZ jen podobným plácnutím do vody jako státní maturity ?
4. Nebylo by rozumější energii a finanční prostředky věnovat právě na přímý rozvoj řemeslných oborů.
5. Bude úředník na MŠ spokojenější, že má opět možnost sumarizovat tabulky a tím přesvědčovat ostatní jak je potřebný ?
6. Je možné informovat o složení týmů, které podle brožury od R.Jezberové JZZ připravují.
7. Zdá se Vám zcela normální, že po vypracování a zavedení ŠVP, které mají v podobě jak jsou schváleny platnost dva roky, zavádět institut JZZ ?
8. Nebylo by lepší se zamyslet nad tím, proč je odborné školtví na dnešní úrovni a proč se v něm nedostává odborníků ?
Předpokládám, že na většinu otázek vím odpovědi předem ale i přesto jsem optimista, že možná budu překvapen.
Zdravím a přeji úspěšný den.
18. 03. 2010, 07:28:03 | Romana Jezberová Řada z těchto dotazů se sice nezaměřuje na tvorbu JZZZ a na jeho využití ve školách, přesto se pokusíme k jednotlivým bodům vyjádřit:
1. Tento dotaz je spíše zaměřen na hospodaření MŠMT s přidělenými rozpočtovými prostředky. V tomto ohledu je důležité, že projekt NZZ je spolufinancován Evropským sociálním fondem, takže převážná většina nákladů je hrazena z prostředků EU. Stejně jako v ostatních resortech sleduje se i ve školství velmi podrobně účelnost vynakládaných prostředků, ať již plynou ze státního rozpočtu či z EU. Za projekt NZZ Vás pouze můžeme ujistit, že výši daní odváděných občany ČR tvorba jednotných zadání nijak neovlivní.
2. Je otázkou, čím je myšleno obecné vyjádření „zvýšení úrovně řemesla v ČR“. Pokud máte na mysli zvýšení zájmu žáků a rodičů o učební obory, pak k tomuto jednotné zadání bezesporu přispívá. Jde zejména o to, že ať se již žák učí na kterékoliv škole, musí při ZZ prokázat, že jeho dovednosti a vědomosti jsou srovnatelné s ostatními absolventy daného oboru. Navíc fakt, že jednotné zadání se vytváří ve spolupráci s odborníky z praxe umožňuje i to, aby ZZ daného oboru skutečně zohlednila aktuální požadavky na výkon profese.
3. Původní impulz pro tvorbu jednotných zadání vzešel ze strany škol, kterým záleží na garanci úrovně ZZ v daném oboru. Již od počátku tvorby JZZZ jsou také školy hlavními aktéry této činnosti. Učitelé a zástupci zaměstnavatelů tedy rozhodují o obsahu jednotlivých zkoušek. Ostatní školy, které zadání každoročně ověřují (naposledy to bylo cca 250 škol), podobu jednotného zadání aktivně ovlivňují svými připomínkami. Takže se domníváme, že o „plácání do vody“ rozhodně nejde. Důležité také je, že v současné době záleží pouze na vlastním rozhodnutí školy, zda JZZZ při závěrečné zkoušce využije a školy mají dostatek času si na nový způsob realizace ZZ zvyknout.
4. Opět je otázkou, co myslíte „přímým rozvojem řemeslných oborů“. Právě posílení prestiže škol, motivace zájmu veřejnosti o učební obory a zvýšení kvality ověřování dovedností získaných žáky má podle našeho názoru pro rozvoj učeních oborů velký význam.
5. Tvorba jednotných zadání rozhodně nepřispěje k počtu zbytečných tzv. sumarizujících tabulek. Informační systém NZZ ovšem usnadní systematické vytváření a zveřejňování uceleného přehledu o tom, kolik žáků, v jakých oborech a s jakými výsledky získalo výuční list. A přitom ani nezatíží administrativní činnost školy. Nepředpokládá se, že by tyto přehledy zpracovávali pracovníci MŠMT.
6. Na webových stránkách projektu (www.nuov.cz/nzz) naleznete přehled JZZZ a editorů. Kromě toho je na úvodní stránce každého jednotného zadání uveden celý autorský tým, který je tvořil, tzn. editor + všichni autoři. Dále je zde uvedeno, ze kterých škol jsou. Autoři jsou výhradně učitelé/ředitelé škol, cca polovina editorů JZZZ je rovněž ze škol, další jsou pracovníci NÚOV.
7. Tvorba ŠVP (které nemají platnost 2 roky; ale musí být vytvořeny do 2 let po vydání RVP) poskytuje školám mnohem výraznější volnost při plánování a realizaci vzdělávání, než původní uniformní výuka podle centrálně stanovených učebních dokumentů. To samozřejmě na druhé straně vyvolává potřebu jednotně definovat a ověřovat základní výsledky, kterých má být vzděláváním dosaženo. Pokud by tyto základní výsledky stanoveny nebyly, těžko by bylo možné garantovat úroveň absolventů. Navíc koncepce jednotných zadání předpokládá, že škola bude moci při ZZ ověřit i svá specifika.
8. Z dotazu nevyplývá, jaký je Váš názor na stávající úroveň českého odborného vzdělávání a odkud čerpáte informace o tom, že obecně chybí potřební odborníci ve školách. Ve svých předcházejících odpovědích jsme uvedli pouze jednu z možností, která představuje přínos pro učební obory.
Pozn.: Konkrétní a širší informace k JZZZ je možné již dlouhodobě (od roku 2005) sledovat na webových stránkách NÚOV
18. 03. 2010, 07:28:58 | Jiří Rudolf Velice děkuji za odpovědi k jednotlivým otázkám. Jako učitele odborných předmětů a odborné praxe oboru truhlář mě celá problematika velice zajímá a je velká škoda, že informace o JZZZ dostávám s takovým spožděním. Právě proto, že v truhlářském řemesle pracuji již více jak 40 let tak mě osud řemesel obecně není lhostejný. Přez to se ale domnívám že pouze JZZZ prestiž a kvalitu nezajistí, i když kvalitu absolventů může velice dobře zmapovat. Jakmile dostanu od vedení naší školy vstupní údaje do portálu a získám více informací nebudu snad tak pesimistický.
Zdravím a přeji úspěšný den.
 
29. 03. 2010, 11:58:29 | Roman Glöckner Jsem zástupce ISŠ Cheb, do dnešního dne jsme neobdrželi přístupový kod o kterém se mluvilo na seminářích k NZZ. Děkuji Roman Glöckner,vedoucí učitel
Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6,350 11 Cheb glockner@iss-cheb_cz
14. 04. 2010, 08:58:30 | Romana Jezberová Vážený pane kolego,
pro Vaši školu, která byla pilotní školou v projektu KVALITA I, platí přístupové údaje z loňského roku. V případě,že tyto údaje již nemáte k dispozici, pošlete žádost o jejich zaslání z e-mailu Vaší školy na adresu nzz@nuov_cz.
 
31. 03. 2010, 11:01:54 | Bedřich Štencel Proč nejsou k dispozici 31.3.2010 jednotná zadání pro obory instalatér, klempíř, tesař? Děkuji
14. 04. 2010, 08:59:35 | Romana Jezberová JZZZ pro obory klempíř-strojírenská výroba, klempíř-stavební výroba a tesař jsou zveřejněna. Pro obor instalatér bude JZZZ zveřejněno v nejbližším období. Za nespnění termínu se omlouváme. Důvodem pro toto zdržení je především to, že tvorba zejména témat praktické zkoušky byla dosti náročná. vZhledem k vysokému počtu škol, které tento obor vyučují, autorský tým současně ověřoval, zda realizace závěrečné zkoušky podle JZZZ bude pro většinu škol schůdná.
 
12. 04. 2010, 19:57:29 | irina Dobry den. Chtěla jsem se zeptat jak sou na tom cizinci a maturita z českého jazyka, hlavně mě zajima diktát. Studuji v české republice 6 let, prýšti rok maturuji, jazyk dobře ovladam gramatiku se ještě doučím ale i přesto se nemužu naučit dlouhé, krátké písmena a podomné drobnosti které cizinci pochyti huře a proto mam dost velké obavy z diktátu zvlášť u státních maturit kde si to nebudu moct opravit ani znalostmi literatury:-(. Děkuji za odpověď
14. 04. 2010, 09:00:14 | Věra Vašáková Vážená slečno,
na tomto místě se zabýváme výhradně dotazy vztahujícími se k oblasti nové závěrečné zkoušky. Doporučuji Vám, abyste se se svým dotazem obrátila na Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT (www.cermat.cz; e-mail: info@cermat_cz). 
 
04. 2010, 09:44:37 | Ladislav Kováč Dobrý den, kdy a kde budou k dispozici osvědčení o vykonání JZZZ pro absolventy?
Děkuji za odpověď
23. 04. 2010, 09:08:03 | Dana Kočková Formuláře pro tisk tzv. potvrzení pro žáky budou ke stažení na webových stránkách projektu cca v polovině května. Školám,které při vstupu do IS NZZ označily, že JZZZ využijí v celém rozsahu, zašleme poštou blankety, na které budou "potvrzení" tisknout, a to podle uváděného počtu žáků 3. ročníků. V současné době se zadává tisk blanketů a plakátu, který bude k zásilce přiložen.
 
18. 04. 2010, 10:46:40 | L.Václavík Má-li si žák vybírat jedno z témat písemné závěrečné zkoušky ( I - III ), potom musím nakopírovat cca 15 stránek pro 20 žáků ve třech zadáních. Pokud např. na naší škole končí pouze 5 učebních oborů, potom z jednoho oboru mi po výběru zbude 600 stránek ( 15x20x3 ), tj. při pěti oborech zbude cca 3000 stránek vhodných do sběru. K tomu je třeba přičíst zadání praktické zkoušky i nesmyslné zadání ústní zkoušky - 1 otázka 1 list, to se má přepisovat opět 30 listů ? Není to dobře domyšlené. To jsou jen některé technické připomínky.
S panem Rudolfem v mnohém souhlasím. Nejspíš nevíte, jaká je současná SKUTEČNÁ úroveň.
Ani to nepoznáte z dotazníků, které vám zasílají školy.Před pár desítkami let jsem se vyučil v oboru zámečník, který nyní učím a současné vědomosti a znalosti jsou nerovnatelně horší. V bodě 2) z 18.3.2010 zdůvodňujete význam ZZ ve srovnatelnosti všech absolventů. Takové hodnocení se projeví objektivně
až na pracobním trhu absolventů a ne podle výsledků ZZ.
23. 04. 2010, 09:08:59 | Dana Kočková Vážený pane, máte pravdu v tom, že současná podoba jednotných zadání (zejména písemných zkoušek) klade větší nároky na tisk. Je to způsobeno tím, že zadání jsou propracovanější a tudíž i rozsáhlejší než ta, která připravujete ve škole. Podle našich informací školy postupují např. tak, že pro výběr tématu nepředkládají žákům celá zadání, ale jejich anotace. Anotace jsou přímo součástí některých zadání nebo je můžete připravit ve škole. Po výběru témat se zadání vytiskne podle počtu žáků. Náročnost přípravy samozřejmě závisí na množství žáků a počtu tiskáren (kopírek), které máte ve škole k dispozici. Jestliže v některých oborech nebudete moci tisk jednotných zadání zajistit, využijte prosím jednotné zadání částečně tj. např. jen zadání praktické zkoušky.
 
20. 04. 2010, 11:30:40 | Ing.Jiří Smílek Na semináři 7.4.2010 Elektrikář - silnoproud jsme se dozvěděli, že nesmíme žákům sdělit z čeho budou zkoušeni, tedy otázky ústní zkoušky, ale můžeme jim sdělit témata k ZZ. Jaký je rozdíl mezi otázkami a tématy. Dle mého názoru mají mít žáci možnost se dozvědět co se mají k ZZ učit, rozhodně to nejsou osnovy nebo tématické plány, kde je celý záběr učiva za 3. roky vzdělávání.
Děkuji za odpověď
23. 04. 2010, 09:09:51 | Romana Jezberová Příprava žáků na ZZ podle jednotného zadání předpokládá, že žáci by měli být zorientování v tom,co se mají učit,a že je učitelé budou v tomto směru informovat.Proto by mělo být žákům sděleno, na jaké oblasti učiva se mají především soustředit. Rozhodně však není vhodné předložit jim v předstihu před ZZ vytištěná témata ani ústní ani žádné jiné zkoušky. Na nutnost zabezpeční JZZZ před předčasným zveřejněním byli ředitelé škol upozorněni v informačním dopise i v metodických materiálech k JZZZ.
Při budoucím plošném zavedení JZZZ bude tato záležitost i legislativně ošetřena
 
21. 04. 2010, 11:05:58 | Ing.Jiří Smílek Re:Vaše otázky ze dne 20.4.2010
Při zjišťování co se skrývá pod otázkou Popište přípravu montáže sítě nn, protože k tomu nemáme žádnou literaturu, jsem objevil na Internetu odkaz:
http://opatrny.blog.cz/1002/okruhy-otazek-k-zz-2010. Je nadepsán Záznamy z komunikátoru a byl datován 23. února 2010 v 10:37 | Opatrný. Tzn., že tato informace musela vzniknout v řešících týmech, neboť my ostatní jsme se o otázkách dozvěděli až 25.3. (bez témat - chyba programu, dle vysvětlení na semináři)respektive až na semináři 7.4. Jak se tedy máme snažit něco utajovat? Děkuji za odpověď
23. 04. 2010, 08:53:15 | Dana Kočková Děkujeme za upozornění. Podklady pro JZZZ oboru Elektrikář-silnoproud byly opravdu zveřejněny na blogu Ing. Václava Opatrného, učitele odborných předmětů - Střední škola řemesel a služeb ve Strakonicích. Po našem telefonátu do školy byly okamžitě odstraněny. Nyní zjišťujeme, kdo je odpovědný za porušení pravidel bezpečného nakládání s JZZZ a následně rozhodneme o způsobu jeho postihu
 
22. 04. 2010, 13:43:25 | Ing.Jiří Smílek RE: Unifikace?
S valnou částí otázek pana Rudolfa z 16.3.2010 souhlasím, stejně jako s panem Václavíkem z 18.4.2010.
1. S RVP, které vydal NUOV souhlasím, obsahují totiž ty základní znalosti, dovednosti a kompetence, které má zvládat absolvent učebního oboru elektrikář, a to nejen silno nebo slabo, ale každý elektrikář. Na základě těchto RVP si každá škola utvořila svoje ŠVP, které zákonitě musí a jsou velmi odlišné. Při zpracovávání ŠVP byl dáván největší důraz na to zda jsou psány v jednotném stylu písma či odstavců. Odborná stránka byla dána do kompetence každého zpracovatele, tedy učitele, který daný předmět učí. (nechci tvrdit, že učí to co umí). Kontrola spočívala pouze v tom, zda ŠVP obsahují vše co RVP. Tvrdilo se, že každá škola si má upravit učební osnovy tak, jak to vyhovuje především regionu, odkud se rekrutují její frekventanti. Každá škola má nějaké vztahy s firmami ve svém regionu a pro tyto firmy vzdělává svoje žáky. To byl velký přínos RVP. Pak ale nastalo něco divného. Na nějaké škole (jedna musela být první) vznikl nápad znovu ujednotit to co se rozvolnilo v ŠVP.
Pan Rudolf měl obavu, co to bude stát naše daňové poplatníky. Nic, je to přece z evropských fondů. Takže proč si nepřilepšit k učitelskému platu zoficiálněním toho co vlastně běžně dělá každý učitel v rámci své práce. Jistě bylo to kus poctivé práce zúčastněných. Jenže smysl uniká.
V některých profesích je to jednoznačné, např. sádrokartonář ze severu Čech dělá stejnou práci (má kompetence) jako ten z např. jihu Moravy. U řady profesí to ale neplatí. Např. elektrotechnika je tak obsáhlá, že na ověření znalostí nemůže stačit 30 otázek ústní zkoušky. Zákonitě ten, kdo např. vyučuje energetiku a vysoké napětí to dá do závěrečných otázek Pak není místo dát do ústních otázek něco co učí ostatní školy. Nesmíme vyměnit otázky nevhodné pro naši školu a zařadit tam naše – vhodnější. Zařadit je do praktické zkoušky je nesmysl, protože účelem praktické zkoušky jsou praktické dovednosti a účelem ústní zkoušky jsou teoretické znalosti.
2. Dále souhlasím s panem Rudolfem v bodě 4., že peníze získané z fondů na JZZZ se mohly použít na přímou podporu či rozvoj řemesel, např. tím, že by se vytvořily učebnice podle kterých by se učilo ve 21. století. Otázky se často týkají problematiky popisované v učebnicích , které mají datum vydání v 80. letech minulého století, nebo jsou prostým překladem německých originálů, kde se objevují nesmyslné názvy, jako např. FI-jistič (proudový chránič) . Jednotliví zpracovatelé písemné zkoušky nejsou ani jednotni v grafických značkách, např. jistič neodpovídá harmonizovaným evropským značkám ani v jednom případě a je jich několik. Tak jakápak jednotnost. Nebo by se peníze mohly věnovat dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků odborného školství, ale v jejich odbornosti, nikoliv pedagogice, didaktice základních škol, nebo všeobecnému vzdělávání M, F, cizí jazyky a pod. Při touze učitelů odborných předmětů se dále vzdělávat jsou tito limitováni tím, zda má např. konference elektrotechniků, nebo školení výrobních podniků akreditaci MŠMT. Když nemá, musí se hradit z omezených provozních prostředků školy. Pokud by byli učitelé řešitelských týmů takto vzděláváni, pak by se nemohly do ústních otázek dostat takové otázky jako jaký je bezpečný proud – od zrušení platnosti normy ČSN 34 1010 tento termín neexistuje, neboť se zjistilo že záleží zejména na čase působení el. proudu na lidský organizmus, nebo otázka „Popište pasivní a aktivní zařízení pro atmosférické přepětí“ , když nová norma výslovně zakazuje používání tzv. aktivního hromosvodu a navíc ochranu proti přepětí chápe zejména elektromagnetické kompatibility a nikoliv jako zdroj požáru, tak jako původní ČSN 34 1390.
3. Dále mám výhrady k náročnosti jednotlivých otázek: např.téma XIII má 6. podotázek, z nichž min 2 jsou vhodné pro samostatnou otázku a např. téma XXVII má 3 podotázky, které se dají vyjmenovat cca 20 slovy a ještě k tomu je tam již nepoužívaný termín (bezpečný proud).
4. Řada otázek a podotázek má nejasné zadání, které i přes svou bohatou praxi od roku 1975 nedovedu pořádně zodpovědět sám. Např. „Popište přípravu montáže sítě nn“, má se na mysli předprojektová a projektová příprava nebo co mají mít montážníci připraveno před montáží za materiál?
5. Z myšlenek co padly na semináři 7.4. bych vyjmul, že se staví dům od střechy, napřed by měly být učební texty a potom teprve otázky.
6. Další závažný fakt ve vzdělávání a průběhu ZZ je to, že na úkor času vyčleněného na odborné vzdělávání a také zkoušení se prosazují ekonomická a ekologická témata. Jistě témata potřebná, ale proč na úkor vzdělávání v oboru, který by měl živit jejich absolventy. Celá JZZZ bude mít podobný průběh jako státní maturita. Odkazuji se na dopis Mgr. Petr Píchy ředitele Gymnázia Písek – Proč nechci státní maturitu, kolující mailem po školách. Píše tam také o skutečném stavu studentstva a z toho vyplývá i skutečný stav žactva, se kterým pracujeme v odborném školství my. Vraťme učňovské školství na úroveň potřebnou pro naši republiku a její jednotlivé regiony. Před několika lety se základům elektrotechniky věnovalo 96 hodin za rok nyní máme 64 hodiny za rok. Naše „elektrohodiny“ dostaly všeobecně vzdělávací předměty a výsledkem je, že žáci umí nosit odpad do správného kontejneru, ale neumí vyjádřit neznámou ze vzorce. A to nepíši jaký „materiál“ k nám chodí ze základních škol. Tuto situaci nezachrání, ani ji někam žádoucím směrem neposune ani JZZZ ani NZZ.
S úctou všem pedagogům, kteří se podíleli ve svém volném čase na tvorbě NZZ. Z předložených témat jak ústních, tak zejména praktických jsem si vybral inspiraci pro výuku. Děkuji.
Re: Vaše otázky ze dne 22.4.2010 Unifikace? 23. 04. 2010, 13:55:22 | Romana Jezberová Ad.: 1. Smyslem sjednocování požadavků na ZZ v oboru je udržet potřebnou úroveň „vyučení v oboru“. ZZ konaná podle jednotného zadání má z tohoto hlediska významnou informační hodnotu jak pro absolventy samotné, tak i pro rodiče a zaměstnavatele. Vypovídá o tom, že žáci téhož oboru vyučení na různých školách jsou připraveni zvládat to, co se obecně (běžně) považuje za základy příslušné profese. Proto vynakládání financí na tvorbu jednotných zadání nepokládáme za zbytečné.
JZZZ rozhodně nejde proti autonomii škol, kterou jim poskytuje tvorba vlastních ŠVP a nebrání jim v tom, aby si obsah výuky modifikovaly. To, co se žáci ve škole naučí nad rámec jednotně stanovených požadavků, totiž nemusí být vždy ověřováno u závěrečné zkoušky. Tři roky výuky podle našeho názoru umožňují škole, aby si prověřila, že její žáci zvládají do potřebné hloubky to, čemu byla věnována ve výuce podle ŠVP vyšší pozornost. I přesto počítá nová koncepce ZZ s tím, že školám bude umožněno začlenit do závěrečné zkoušky tzv. školní část určenou pro ověření specifik školy.
Obsah jednotného zadání sice vytvářejí lidé pouze z omezeného počtu škol. Ostatní školy se však k němu mohou každoročně vyjádřit. Tvůrci jednotného zadání mají aktuální připomínky škol vždy k dispozici a zohledňují je v JZZZ přístího roku. Domníváme se, že kdyby se témata JZZZ elektrikář-silnoproud příliš jednostranně zaměřovala pouze na určitou oblast výuky a jinou opomíjela, většina škol by na to již upozornila, příp. v budoucnu upozorní. Pokud však Vaší škole témata např. ústní zkoušky nevyhovují a máte vhodnější, nemusíte realizovat ZZ podle jednotného zadání.
Ad: 2 a 5. Nedostatek učebnic odborných předmětů, příp. jejich zastaralost, je určitě aktuální problém odborného vzdělávání. V tomto směru je pozitivní, že MŠMT připravuje materiál Návrh výzvy pro oblast podpory 1.1 v oblasti středního vzdělávání s názvem „Problematika tvorby učebnic, učebních textů a dalších učebních pomůcek v oblasti středního vzdělávání“, který předpokládá, že tvorba odborných učebních textů ve školách i jednotlivci bude finančně podpořena individuálními projekty. Oblast DVPP zejména učitelů odborných předmětů je rovněž slabým místem českého odborného školství, tu je však zapotřebí řešit především systematickou podporou rozvoje spolupráce mezi školami a podniky.
Ad: 6 Posilování všeobecného vzdělání v počátečním odborném vzdělání se projevuje nejen u nás ale i v řadě jiných zemí, kde se příprava na povolání realizuje ve školách. Souvisí totiž s tím, že každý člověk se bude muset i po ukončení školy dále učit (ať již v rámci jedné profese, či při její změně, ve škole či v praxi). K tomu ovšem bude potřebovat solidní všeobecně vzdělanostní základ, který mu i odborná škola může poskytnout.
Ad: 3 a 4 částečně 2: Děkujeme za Vaše konkrétní připomínky k terminologii, používaní norem a srovnatelnosti témat JZZZ Elektrikář-silnoproud, které postoupíme editorovi jednotného zadání.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky