Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pokyny pro formální úpravu jednotných zadání

Na základě častých chyb ve formální úpravě nabízíme pokyny, jak postupovat.  

Jednotná formální úprava
1 JZZZ = 1 úprava !!!
Výchozí písmo Century Gothic 10

Formátování pomocí stylů:
• nadpisy 3 úrovně – písmo velikosti 16, 13, 12
• číslování 3 úrovně
• odrážky 2 úrovně
• výchozí

Nelze použít formát loňského zadání, při kopírování je vhodné nejdříve soubor uložit jako „Prostý text“. Teprve potom nakopírovat a nakonec použít pro formátování nastavený styl „Vlastní styly“ (viz Formátování textů).
Vkládání tabulek není v šabloně, ale tabulky je možné vytvářet – úprava viz Podklady pro tvůrce + Formátování textů.

Formátování textů v Tvůrci JZZZ - informace jsou zde:

web_Formatovani_textu_v_tvurci_JZZZ.doc web_Formatovani_textu_v_tvurci_JZZZ.doc (749,00 KB

Vzor indentifikačních údajů najdete zde:

 web_Identifikacni_udaje_vzor.doc web_Identifikacni_udaje_vzor.doc (164,50 KB)


Časté chyby
• nepoužívání stylů (různé odsazení, odlišné druhy a velikosti písma, ruční číslování a odrážky)
• zalomení stránek a řádků (dbát na správné stránkování, vložit konec stránky, pevná mezera)
• v souvislém textu jednoho odstavce entrování na koncích řádků (nešlo by pak použít styly)
• vložené tabulky nebo obrázky mají špatný formát (pro správnou úpravu viz Podklady pro tvůrce – úprava tabulek)
• nejsou upravené organizační pokyny na podmínky daného oboru
• přesunuté pořadí oddílů, příp. přejmenované nadpisy
• nesmazané informace pod čarou (na závěr)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky