Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Nová závěrečná zkouška pomáhá vrátit prestiž učebním oborům

Z programového prohlášení vlády ČR: „Vláda ve spolupráci se zaměstnavateli podpoří rozvoj odborného středního („učňovského“) vzdělávání a formu jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou. Zvýší důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže středního odborného školství.“  

Do projektu Nová závěrečná zkouška, který je podporován Evropským sociálním fondem, se v minulém školním roce zapojilo už 80 % škol s učebními obory a jednotnou závěrečnou zkoušku skládalo 21 tisíc žáků (68 %). „Školy se dobrovolně vzdaly části své autonomie a získaly za to možnost porovnání s ostatními školami vyučujícími stejný obor,“ říká ředitel odboru MŠMT Jaromír Krejčí.

V současné době se skoro všechny školy připojují k jednotné závěrečné zkoušce dobrovolně. Je tedy zřejmé, že i ony samy mají zájem na tom, aby bylo možné porovnat, zda je určitý obor na dané škole vyučován stejně kvalitně jako na ostatních. V budoucnu se předpokládá legislativní úprava zaměřená na plošné zavedení nové závěrečné zkoušky do všech škol.

Na jednotných zadáních spolupracují učitelé i zaměstnavatelé

Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání vytvářené pro učební obory, jako je např. zedník, nástrojař, pekař, kadeřník atd. Pro školní rok 2010/11 se připravují jednotná zadání jak pro pro tříleté učební obory, tak pro méně náročné obory určené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotná zadání připravují autorské týmy složené z ředitelů a učitelů odborných škol, z pracovníků NÚOV a ze zástupců zaměstnavatelské sféry, které nominovala Hospodářská komora ČR.

„Máme zájem zapojit se do definice toho, co mají absolventi umět, a tím zajistit, že zaměstnavatelé budou mít důvěru v jejich schopnosti,“ říká viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr a dodává: „Myslíme si, že je naprosto nezbytné, aby školy vzdělávaly žáky pro reálnou praxi a aby absolventi byli schopni obstát nejen na našem, ale i na evropském trhu práce.“

Jak zajistit utajení témat

V březnu 2011 budou jednotná zadání zpřístupněna všem školám prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ. Každá škola získá přístup k zadáním pouze pro ty obory, které má zapsány v rejstříku škol a o jejich využití u závěrečné zkoušky pak rozhodne ředitel školy. Ten je také zodpovědný za to, aby se témata jednotného zadání předčasně nevyzradila. Samotná příprava zkoušek je ovšem při využití jednotného zadání pro školy jednodušší a naprostá většina škol, které už s tím mají zkušenost, chce v této praxi pokračovat.

"Jsem přesvědčená, že podobné utajování jako u maturitních testů není potřebné,“ říká hlavní manažerka projektu Nová závěrečná zkouška Dana Kočková z NÚOV. „Například u praktické zkoušky musí žák přímo na místě vyrobit nějaký produkt typický pro daný obor. Takže je jasné, že to nemůže opsat a také si nemůže připravit tahák. Při zkoušce musí dokázat, že to opravdu umí. A podobné to je i při zkoušce písemné a ústní.“

Jednotná zadání se budou samozřejmě každý rok obměňovat. Proto vzniká databáze témat připravených pro závěrečné zkoušky, která se bude stále rozšiřovat a umožňovat tak každoroční varianty.

Další informace na www.nuov.cz/nzz
Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu, e-mail: dana.kockova@nuov_cz,
tel.: 274 022 411 Mobil: 724 652 205
Ing. Hana Hušáková, manažerka pro organizaci a logistiku, tel.: 274 022 424
e-mail: hana.husakova@nuov_cz
RNDr. Libor Berný, manažer pro informační systém NZZ, e-mail: libor.berny@nuov_cz, tel.: 274 022 136

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111

*Nová závěrečná zkouška je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o jehož realizaci se stará Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


 

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky