Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nové rámcové vzdělávací programy

19. dubna vydalo MŠMT dalších 45 RVP středního odborného vzdělávání. Největší počet tvoří RVP pro nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.  

Nově jsou vydávány také RVP pro obory konzervatoří, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání. Nové RVP jsou zveřejněny zde. Podle nových RVP jsou školy povinny připravit své ŠVP a zahájit výuku nejpozději v roce 2012.

Nahoru