Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Někdo říká, že EQF by neměl být rámec kvalifikací, ale rámec kompetencí. Někteří dokonce navrhují, že „kompetence" by mohl být vhodný zastřešující termín pro tabulku. Je to správné a co se tím myslí?

EQF je (meta)rámec kvalifikací, a ne rámec kompetencí, protože umožňuje klasifikaci úrovní kvalifikací a kvalifikačních systémů. Záměrem EQF nebylo jeho použití ke klasifikaci jednotlivých kompetencí. Je to rámec orientovaný na výsledky učení, ve kterém deskriptory popisují všechny formy výsledků učení. Nedorozumění týkající se pochopení EQF jako rámce kompetencí vzniklo tím, že výsledky učení jsou formulovány jako soupisy toho, co vzdělávající se umí, a tím vytváří dojem určité „orientace na kompetence". EQF není rámcem kompetencí také proto, že výsledky učení mohou být např. znalosti bez odpovídajících kompetencí nebo dovedností.

Výsledky učení jsou následně vždy komplexnější než kompetence, a ne naopak. Proto by kompetence nemohly být vhodným zastřešujícím termínem pro tabulku. Přesněji řečeno, EQF by měl být nazýván „rámcem kvalifikací založeným na výsledcích učení".

Nahoru