Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Může být EQF použit ke třídění vzdělávacích programů a povolání?

EQF nebyl vytvořen pro klasifikaci vzdělávacích programů nebo povolání, místo toho se soustřeďuje na kvalifikační systémy a rámce. Úrovně EQF neodrážejí účast v žádném vzdělávacích programů nebo kompetence vyžadované pro konkrétní úkoly nebo povolání. Samozřejmě, že kvalifikace souvisí se vzděláváním a přípravou a se světem povolání. Tyto prvky jsou v EQF velmi důležité. ISCED (Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání) a ISCO (Mezinárodní standardní klasifikace povolání) jsou klasifikace specificky vytvořené pro třídění vzdělávání a povolání. EQF jen částečně naznačuje hierarchii vzdělávacích programů (např. kvalifikace na vyšší úrovni v EQF bude s vysokou pravděpodobností odpovídat vyšší úrovni v ISCED) a hierarchii povolání (např. kvalifikace na nižší úrovni EQF bude pravděpodobně odpovídat činnosti na nižší úrovni dovedností v ISCO). Nicméně EQF se soustřeďuje na výsledky učení v podobě znalostí, dovedností a kompetencí a tyto výsledky jsou vnímány nezávisle na vzdělávacích programech a kontextech zaměstnání.

EQF tak představuje nový nástroj, který nabízí možnost kombinovat systematiky vzdělávacích programů a povolání a svým způsobem propojuje ISCED a ISCO.

Nahoru