Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

MS7

Projekt: NÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ JAKO KLÍČOVÉ FAKTORY ROZVOJE SPOLEČNOSTI A EKONOMIKY
Zkratka projektu MS7 
Datum zahájení projektu leden 2003
Datum ukončení projektu říjen 2003
Hlavní koordinátor projektu Národní vzdělávací fond 
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Miroslav Procházka, CSc.
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Ing. Jiří Janeček
a širší řešitelský tým NÚOV
Ostatní partneři Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
CERGE-EI Univerzita Karlova
Cíle projektu Cílem části projektu, za niž odpovídal NÚOV, je navrhnout pojetí a způsob vytvoření národní soustavy kvalifikací podporující celoživotní učení
Výstupy
(zprávy, studie aj.) V červnu 2003 se uskutečnil pracovní seminář Soustava kvalifikací v České republice. Zaměřil se na diskusi ke třem základním tématům:
. Potřeba vytvoření soustavy kvalifikací v České republice
. Doporučení obsažená v návrhu textu materiálu Tvorba
národního systému kvalifikací
. Možnosti, které poskytuje další vývoj Integrovaného systému
  typových pozic.
V závěru roku byla zpracována studie Rozvoj národní soustavy kvalifikací, která popisuje existující dokumenty, jejich vzájemné souvislosti a možnosti zahájení konkrétních procesů směřujících k rozvoji národní soustavy kvalifikací.
Bližší informace: kadlec@nuov_cz.
Další informace www.nvf.cz

Nahoru