Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Mohou být deskriptory EQF použity také v národních rámcích kvalifikací?

Účel rámců kvalifikací se liší podle jejich kontextu (mezinárodní, národní, regionální nebo odvětvové srovnávání), a proto se také bude lišit specifický návrh rámce. EQF je vytvořen jako meta-rámec (viz otázka 1), a tak následně používá obecnější deskriptory než většina národních, regionálních a odvětvových rámců.

Deskriptory EQF nenahrazují deskriptory jiných rámců kvalifikací. Avšak struktura a počet úrovní těchto jiných deskriptorů může zjevně směřovat k EQF. To znamená, že deskriptory EQF by neměly být užity jako přesný vzor pro vytváření jiných rámců bez jasného uvážení a reflektování jejich specifických potřeb. Nicméně deskriptory EQF mohou být použity jako výchozí bod tohoto procesu a mohou být podle potřeby pozměněny, doplněny atd.

Právě vznikající národní rámce kvalifikací na Maltě a v Litevsku, které oba obsahují osm úrovní, mohou posloužit jako příklady takového sladění s EQF. Vznikající Národní rámec kvalifikací na Maltě užívá i strukturu podobnou EQF tím, že odkazuje na znalosti, dovednosti a kompetence.

Nahoru