Web není aktualizován od roku 2012
Karta didaktického materiálu
Název
První kroky učitele
Autoři
Libuše Podlahová
Nakladatelství (vydavatelství,výrobce)
Nakladatelství Triton http://www.triton-books.cz/info/
Copyright
Nakladatelství Triton
Rok vydání
2004
Místo vydání
Praha
Typ
učebnice, příručka
Rozsah
232 stran
ISBN
80-7254-474-8
Anotace
Publikace "První kroky učitele" chce upozornit na situace, které se ve vysokoškolské přípravě učitelů z různých důvodů nemohly vyskytnout v potřebné míře - pracovní smlouva, školní dokumentace, pracovní řád, administrativní povinnosti, právní odpovědnost učitele, mezilidské vztahy na pracovišti, povinnosti třídního učitele, bezpečnostní předpisy, pravomoc školní inspekce, možnosti dalšího vzdělávání, spolupráce s výchovným poradcem, metodikem školní prevence, pedagogickým asistentem.Dalšími tématy jsou ta, která je dobré si neustále opakovat - příprava na hodinu, vedení hodiny, technika sebereflexe, kázeň, autorita učitele.A aby byl začínající učitel připraven i na vzdálenější budoucnost, může si přečíst na závěr kapitolu o perspektivách učitelské profese a školy jako instituce.Kniha si neklade za cíl vědeckou úplnost. Chce sloužit jako praktický průvodce začínajících učitelů a malý pomocník při jeho 'prvních krocích'. (zpracováno dle http://www.tridistri.cz)
Související obor
didaktika, pedagogika, učitelství
Související vyučovací předměty
 
 
 
 
 
Download:
Materiál není k dispozici ke stažení
Vzor citace

Podlahová, L. První kroky učitele. 1. vydání. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-474-8.