Web není aktualizován od roku 2012
Karta didaktického materiálu
Název
Didaktika profesního vzdělávání dospělých
Autoři
Jaroslav Mužík
Nakladatelství (vydavatelství,výrobce)
Copyright
Jaroslav Mužík, Fraus.
Rok vydání
2005
Místo vydání
Plzeň
Typ
monografie
Rozsah
202 stran
ISBN
80-7238-220-9
Anotace
"Prudké zvyšování potřeby vzdělávání dospělých (pro které je používán název andragogika) je jedním ze základních atributů informační společnosti. Vzdělávat se musíme všichni, a to v podstatě nepřetržitě. Přitom jde o záležitost složitou a nákladnou. Má-li být zároveň efektivní, musejí ti, kdo vzdělávání dospělých provádějí, prakticky využívat výsledky teorie vzdělávání dospělých – andragogické didaktiky. A právě praktická aplikace andragogické didaktiky je hlavním obsahem této publikace. Čtenář v ní nalezne jak základní, systematicky uspořádané informace, jako jsou didaktické principy, formy a metody, tak i vybraná jednotlivá, leč pro praxi významná nebo zcela nová témata, jako je komunikace ve výuce, speciální postupy, netradiční didaktické systémy a v neposlední řadě moderní didaktické technologie. Kniha je velmi užitečná nejen pro ty, kteří se věnují přímo vzdělávání a školení dospělých, ale i pro ty, kteří při své práci s nimi potřebují kvalitně komunikovat či účinně prezentovat a přesvědčovat." (převzato z www.fraus.cz) CENA na www.fraus.cz v lednu 09: 259 Kč.
Fotografie obálky
Související obor
Související vyučovací předměty
 
 
 
 
Download:
Materiál není k dispozici ke stažení
Vzor citace

Mužík, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. 1. vydání. Plzeň: Fraus, . ISBN 80-7238-220-9.