Web není aktualizován od roku 2012
Karta didaktického materiálu
Název
Školní didaktika
Autoři
Otto Obst, Zdeněk Kalhous Profil autora(ů)
Nakladatelství (vydavatelství,výrobce)
Portál, s.r.o. http://www.portal.cz
Copyright
Z. Kalhous a O. Obst za autory, Portál, s.r.o.
Rok vydání
2002
Místo vydání
Praha
Typ
učebnice, příručka
Rozsah
448 stran
ISBN
80-7178-253-X
Anotace
Učebnice širokého týmu našich předních didaktiků pokrývá všechny základní aspekty vzdělávání v dnešní škole se zvláštním zřetelem k sekundární škole (2. stupeň základních škol a všechny typy středních škol). Kromě teoretických koncepcí obsahuje velké množství praktických nástrojů pro každodenní činnost učitelů v praxi.
Související obor
didaktika
Související vyučovací předměty
 
 
 
Download:
Materiál není k dispozici ke stažení
Vzor citace

Kalhous, Z., Obst. O., a kol. Školní didaktika. 1. vydání. Praha: Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178-253-X.