Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

MATRA

Projekt: MEZINÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Sociální partnerství v odborném vzdělávání v České republice
Zkratka projektu MATRA 
Datum zahájení projektu leden 2002
Datum ukončení projektu leden 2004
Hlavní koordinátor projektu Konsorcium nizozemských organizací vedené VAPRO - OVP
Mirjam de Jong a Hans Hoekzema (Euroformation)
Hlavní řešitel v NÚOV Ing. Petr Viceník, CSc.
Doc. Pavel Petrovič, CSc.
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Ing. Zorka Husová
Ing. Jan Peška
Ing. Jiří Hrešan
Ing. Hana Hušáková
Ostatní partneři sociální partneři působící na národní, regionální a místní úrovni
členové pilotních oborových skupin a vzdělávacích zařízení
Národní vzdělávací fond
V poradním výboru projektu jsou kromě reprezentantů nizozemského partnera zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Národního vzdělávacího fondu a NÚOV.
Cíle projektu Cíle projektu bylo:
:: posílit vědomí o spolupráci sociálních partnerů se vzdělávacími institucemi v odborném vzdělávání, zejména při určování požadavků na kvalifikace a vzdělávací programy
:: definovat úkoly vyplývající ze vzájemné spolupráce na národní a regionální úrovni
:: posílit odpovědnost oborových skupin začleněním reprezentantů relevantních sociálních partnerů [ více ]
 
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Součástí projektu byla mezinárodní konference Dialog pro vzdělávání a praxi, která se uskutečnila 24. října 2002 v Praze.
 
Jednání skupiny Task Force:
 
:: leden 2003
Závěry z jednotlivých pilotních sektorů
Závěry z plenárního jednání skupiny Task Force
:: duben 2003
Závěry a doporučení plenárního jednání task Force
:: červen 2003
Shrnutí dosavadních výsledků projektu, zhodnocení a závěr
Další informace tiskové zprávy
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU (leden 2004)

Nahoru