Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pozvánka na seminář

ImageNárodní ústav odborného vzdělávání Vás zve na seminář Kvalitní školní vzdělávací program ve středním odborném vzdělávání, který se koná 27. dubna 2010 v Praze. Seminář se bude konat od 10 hodin do 14,30 hodin v budově NÚOV, Weilova 1271/6, Praha 10 ve velké zasedací místnosti („modrá“).

Účast je bezplatná.

Akce je realizována v rámci projektu Kurikulum S.

 

Workshop bude zaměřen na evaluaci ŠVP ve smyslu jeho zkvalitnění a zajištění jeho formálního souladu se schváleným RVP a s metodikou tvorby ŠVP.

Obsah semináře

Účastníci si vymění zkušenosti získané z vlastní tvorby ŠVP, pokusí se doporučit osvědčené postupy při zpracovávání vzdělávacích programů a pod vedením lektorů provedou zhodnocení vlastních ŠVP podle jednotlivých částí, důraz bude kladen na profil absolventa a učební osnovu.

Účastníci dostanou metodický návod jak postupovat při hodnocení výuky podle ŠVP a jak získané poznatky aplikovat v praxi. Budou přitom pracovat ve skupinkách s vlastními materiály.

Výstupem semináře bude – zkontrolovaný ŠVP, s důrazem na profil absolventa a učební osnovu.

Na seminář si přineste:

RVP + odpovídající ŠVP z oblasti vašeho profesního zájmu

 

Lektorky :

Ing. Taťána Vencovská, NÚOV Praha

Ing. Eva Rathouská – Grmelová, NÚOV Praha

 

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům z oblasti středního odborného vzdělávání, učitelům všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů včetně učitelů odborného výcviku.


Garant akce:

Ing. Karel Opočenský, NÚOV, Weilova 1271/6 , 102 00  Praha 10 – Hostivař

Tel: 27 40 22 352

E-mail: karel.opocensky@nuov_cz

 

Přihláška na seminář Přihláška na seminář (31,00 KB)

Termín přihlášek - 21. dubna 2010

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky