Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Odborné vzdělávání

‹‹   Předchozí   1 2 3   Následující   ››

Spojité řízení teploty

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Světelná křižovatka

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Elektronika chrání majetek

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Realizace souboru výtvarných prací inspirovaných návštěvou věznice v Jiřicích

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Podpůrné programy pro výuku elektrotechnických předmětů a fyziky na SPŠ a VOŠ Varnsdorf

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt  

 

Podpůrné programy pro výuku elektrotechnických předmětů na SPŠ a VOŠ Varnsdorf

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt  

 

Návrhy a tvorba výrobků tradičních řemesel

Příklad dobré praxe; témata: Estetické vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezová témata: Člověk a životní prostředí, občan v demokratické společnosti  

 

Péče o ruce

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Proměna

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Ekopark pro zábavu a vzdělání v naší obci – využití termosolární a fotovoltaické energie jako obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Příklad dobré praxe; témata: Přírodovědné vzdělávání, odborné vzdělávání, vyučovací metody; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Tajemství oblohy

Příklad dobré praxe; témata: Přírodovědné vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt  

 

Asistent ve firmě

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie  

 

Víme, co jíme?

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Odborný žákovský deník: Žáci si vedou zápisy o absolvovaných akcích

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

 

Praxe, na které se chtělo pracovat

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

 

Návrhy vlastních výrobků: Vytvoření cukrářského výrobku podle vlastního receptu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

 

Dotace pro okrasnou školku: Samostatná tříměsíční práce – vytvoření projektu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a svět práce  

 

Mezinárodní rok biodiverzity 2010

Příklad dobré praxe; témata: Odborné vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Výpravy za tajemstvím rybníků: Hydrochemie a hydrobiologie soustavy rybníků

Příklad dobré praxe; témata: Odborné vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Vliv těžby jílových surovin na životní prostředí

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Solární elektrárny

Příklad dobré praxe; téma: Přírodovědné vzdělávání, odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Bioden: Zhotovení pokrmů z biosurovin a jejich prezentace

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma. Člověk a životní prostředí  

 

Zdravá výživa žáků gastronomické školy

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Mezinárodní kuchyně

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Jak dostat moře do výlohy obchodu? Využití odpadu jako dekoračního materiálu při aranžování výkladní skříně

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Mozaika nás baví: Tvorba propagačních prostředků formou mozaiky

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Barevná škola: Vymalování prostor školy

Příklad dobré praxe; témata: Estetické vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Učíme sami sebe: Tvorba prezentace výroby adventního věnce jako výukového materiálu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Za plemeny koní: Samostatná tvorba prezentací

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Vitamíny a minerální látky ve výživě člověka: Anketa nebo průzkum trhu o zdravém životním stylu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3   Následující   ››

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky