Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Konference


‹‹   Předchozí   1 2 3   Následující   ››

Fórum výchovy ke zdraví XIV

V dubnu 2010 proběhlo s velkým ohlasem v Benešově u Prahy třinácté celorepublikové setkání KALOKAGATHIE – Fórum výchovy ke zdraví. Ze závěrů vyplynula potřeba dalších takových akcí s novými a aktuálními informacemi z problematiky ochrany a podpory zdraví, především v návaznosti na vzdělávací obsah nových kurikulárních dokumentů . Rádi bychom navázali na úspěchy předchozích seminářů a připravujeme na duben 2011 již čtrnácté setkání s předními odborníky.  

 

VYSOČINA 3.- 4. BŘEZNA 2011

vysocina.jpg Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání pořádá ve dnech 3.- 4.3.2011 odbornou konferenci individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Cílem konference bude seznámit odbornou veřejnost s řešením projektu, který je zaměřen na další vzdělávání škol a přeměnu středních škol v centra celoživotního učení.  

 

OLOMOUC 3.- 4. ÚNORA 2011

O.jpg Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání pořádá ve dnech 3.- 4.2.2011 odbornou konferenci individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Cílem konference bude seznámit odbornou veřejnost s řešením projektu, který je zaměřen na další vzdělávání škol a přeměnu středních škol v centra celoživotního učení.  

 

Konference SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ ODBORNÝCH ŠKOL

V úterý 1. března se v Brně konala konference na téma Sociální partnerství odborných škol pořádaná ministerstvem školství a Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S.  

 

Konference k Nové závěrečné zkoušce

NÚOV uspořádal celostátní konferenci v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, na nějž přispívá ESF. Konala se 8. prosince v hotelu STEP v Praze.  

 

Učitel v informační síti

10. listopadu 2010 proběhne v Brně v hotelu Avanti konference Metodického portálu rvp.cz – Učitel v informační síti.  

 

Mezinárodní konference k problematice práce s nadanými

Ve dnech 21. – 22. 10. 2010 Národní institut dětí a mládeže s podporou MŠMT organizačně zajišťuje mezinárodní konferenci "Talent nezná hranic" / “Talent without border” , která je určena všem, kteří se zajímají o problematiku práce s nadanými dětmi a žáky. Záměrem je prezentace a výměna odborných zkušeností a výstupů jak z teoretické, tak praktické práce především s kognitivně nadanými dětmi a žáky. Důraz je kladen na praktické výstupy.  

 

Mezinárodní konference Network of Trainers in Europe, 14.-15.10.2010

Evropská síť Network of Trainers in Europe pořádá ve spolupráci s Partnerstvím TTnet ČR mezinárodní konferenci “Crossing Boundaries: The multiple roles of trainers and teachers in vocational education and training”. Akce se uskuteční od 13. do 15. října 2010 v konferenčním centru v Kostelci nad Černými lesy. Tato mezinárodní konference probíhá současně s národní konferenci TTnetu ČR.. Srdečně zveme na obě konference.  

 

Fórum výchovy ke zdraví XIII

Pozvánka ředitelům škol a školských zařízení, pracovníkům krajských úřadů, hygienických stanic a zdravotních ústavů, kteří mají ve své kompetenci problematiku řešenou na Fórum výchovy ke zdraví XIII  

 

Proměna škol v centra celoživotního vzdělávání už začala

10.2.2010: Ve všech krajích ČR kromě Prahy se uskutečnily motivační semináře, které měly za cíl získat pedagogy středních škol, kteří dosud vyučují žáky v rámci počátečního vzdělávání, pro práci s dospělými. Tato nová aktivita rozšíří nabídku kvalitních kurzů dalšího vzdělávání a zároveň pomůže překonat složité období, kdy se školy potýkají s propadem počtu žáků.  

 

Konference UNIV 2 KRAJE: Celoživotní učení je nutné

Na pět stovek účastníků, zejména ředitelé 325 středních, převážně odborných škol ze všech krajů, představitelé krajských úřadů a ministerstva školství, se sešlo 8. prosince v pražském hotelu Pyramida na úvodní konferenci projektu UNIV 2 KRAJE, aby zahájili několikaletou společnou práci. Jejím cílem je koncepčně čelit velkému demografickému poklesu počtu žáků v počátečním vzdělávání a zároveň v budoucnu při dynamických změnách trhu práce plnit jeho konkrétní potřeby v krajích. To se však podle výsledků konference podaří jedině tehdy, pokud bude položen velký důraz na celoživotní vzdělávání českých občanů.  

 

Úvodní konference projektu UNIV 2 - KRAJE

Dne 8. prosince 2009 proběhla v hotelu PYRAMIDA v Praze Úvodní odborná konference individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.  

 

Konference projektu „Cesta ke kvalitě“

Od 14.10.2009 do 3.12.2009 proběhly krajské konference, jejichž cílem byla výměna zkušeností mezi školami, zřizovateli a Českou školní ispekcí v oblasti vlastního hodnocení škol.    

 

Konference partnerství TTnet ČR, říjen 2009

Konference TTnetu s názvem "Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?" proběhla tradičně v konferenčním centru Školního lesního podniku České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy 14. a 15. října 2009. Akce se konala za finanční podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3   Následující   ››

 

Nahoru