Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Závěrečná konference OECD

Odborníci OECD hodnotili odborné školství v České republice: našli silné stránky i problémy  

12. dubna 2010 se v Praze uskutečnila závěrečná konference OECD VET Review: Učení pro praxi. Byly zde představeny závěry OECD, které se týkají úrovně odborného vzdělávání v České republice a spolupráce škol se zaměstnavateli.
Odborníci OECD posuzovali odborné vzdělávání ve čtrnácti členských zemích. Hodnocení má pomoci zapojeným zemím provést takové změny, aby jejich systémy odborného vzdělávání lépe reagovaly na potřeby trhu práce.
Prezentace závěrů, které se týkají České republiky, byla hlavní náplní konference.Podle týmu OECD se v České republice podařilo systém odborného vzdělávání v mnohém zlepšit. Například díky tomu, že je zaváděn nový systém kvalifikací nebo jednotná závěrečná zkouška v učebních oborech. Napomáhá mu také obdivuhodná databáze o školách, oborech a uplatnění absolventů na trhu práce (www.infoabsolvent.cz).
Odborníci OECD zároveň upozornili i na problematické stránky: Absolventi učebních oborů podle nich nezískávají dostatečné všeobecné dovednosti a jejich postavení na trhu práce je nejisté. Také kariérové poradenství v České republice je podle nich nedostatečné, stále je směšováno s psychologickým poradenstvím, a poradci proto nemají dostatečný přehled o trhu práce a požadavcích zaměstnavatelů. Další oblastí možného zlepšení je situace v regionech České republiky, kde zatím neexistují transparentní pravidla pro vytváření dlouhodobých záměrů vzdělávání, a tím také pro hodnocení jednotlivých škol a jejich vzdělávací nabídky. Odborníci OECD také zaznamenali, že zaměstnavatelé dosud nejsou dostatečně zapojeni do odborného vzdělávání.


tisková zpráva tisková zpráva (72,00 KB)

Zpráva OECD: Uceni_pro_praxi.pdf Uceni_pro_praxi.pdf (1,05 MB)

Nahoru

OECD VET Review: Učení pro praxi