Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Konference oborových skupin

Archív 

V roce 2010 nebyla uspořádána konference oborových skupin.  Namísto konference proběhla plenární jednání oborových skupin. Na programu jednání byla tato témata:

  1. Zavádění evropských nástrojů EQF, ECVET, EQAVET
  2. Seznámení členů s Trendy vývoje v jednotlivých odvětvích
  3. Informace členům oborových skupin o projektu NSK2
  4. Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji
  5. Zapojení do aktivit souvisejících s profilovou částí maturitní zkoušky
  6. Vzdělávání a profesní uplatnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nahoru