Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Kde zjistím, které školy budou ještě přijímat žáky, pokud se nedostanu na školu v prvním kole?

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, jsou povinni nahlásit na příslušných krajských úřadech počet volných míst a termíny přijímacího řízení pro druhé kolo. Zda bude střední škola organizovat další kola a jaké stanoví požadavky, rozhoduje již pouze její ředitel.

Veškeré informace o volných místech na středních školách získáte na webových stránkách  krajských úřadů. Doporučujeme sledovat web průběžně, protože i školy se hlásí postupně. K druhému, event. dalším kolům, se podává nová přihláška přímo řediteli vybrané střední školy. Počet přihlášek v tomto případě již není nijak omezen, dejte si však pozor na to, aby se termíny zkoušek nekryly.

Nahoru