Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Kariérové poradenství v ČR

Název projektu (programu) Kariérové poradenství v ČR
(Součástí projektu je participace na nadnárodním projektu OECD Review of Career Guidance Policies)
Datum zahájení projektu srpen 2002
Datum ukončení projektu listopad 2003
Hlavní koordinátor projektu RNDr. Libor Berný - národní koordinátor projektu OECD, vedoucí oddělení kariérového poradenství
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Helena Úlovcová
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Mgr. Milena Bubíková
Ostatní partneři Institut pedagogicko-psychologického poradenství
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Správa služeb zaměstnanosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Národní vzdělávací fond 
Cíle projektu Cíle projektu bylo analyzovat současný systém kariérového poradenství v ČR, popsat jeho základní omezení a problémy na systémové úrovni a identifikovat rozvojový potenciál v systému. Projekt vytvořil soubor opatření a aktivit zaměřených na stabilizaci, standardizaci, posílení a rozvoj kariérového poradenství a formuloval národní politiku v oblasti kariérového poradenství. [ více ]
 
Výstupy
(zprávy, studie aj.) aktivity projektu OECD
Celkové výstupy projektu
Výstupy OECD
:: Návrh národní politiky rozvoje kariérového poradenství v ČR (pdf)
:: Národní dotazník (vybrané kapitoly)
:: Výzkum služeb kariérového poradenství a potřeb jeho klientů na základních a středních školách v ČR ( souhrnná zpráva)
:: Výzkum podpory poradenského systému a jeho vazeb s dalšími partnery (pdf)
:: Kariérové poradenství v ČR - přídavná šetření
:: TEMATICKÉ STUDIE OECD
:: Národní zpráva - Rakousko
:: Národní dotazník - Německo
:: Národní dotazník - Finsko
 
Další informace Další informace lze získat na webových stránkách projektu OECD Review of Career Guidance Policies.

Zajímáte se o podrobnosti? Chcete se zapojit?

NÚOV; Libor Berný
Tel. 274 862 251
Fax. 274 863 80
e-mail: berny@nuov_cz

Nahoru