Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jednotný registrační formulář

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů – pro právnickou osobu a pro fyzickou osobu. Tento typ formuláře o dvou stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje některé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Ulehčuje zvláště vznik firmy, pokud ji zakládá fyzická osoba (OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná). Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se v některých případech (zvláště u OSVČ) sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace respektive přihlášky do evidencí:

Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, respektive doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona (změna studentů ve vedení firmy (jednatelů, prokuristů), změna majitelů (společníků) apod.)
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

Ve vztahu k finančnímu úřadu:

 • Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
 • Přihláška k dani z příjmů jako plátci (daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně, zajišťující daň)
 • Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Přihláška k registraci — stálá provozovna
 • Přihláška k dani z příjmů jako plátci (daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně, zajišťující daň z příjmů)

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Ve vztahu k úřadu práce:

 • Hlášení volného pracovního místa, respektive jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

Přílohy:

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Nahoru