Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Inovovaný portál www.rvp.cz

22. září byl spuštěn podstatně rozšířený Metodický portál www.rvp.cz , který bude od této chvíle pomáhat také odborným školám.   

Tisková zpráva 22.9.2009

ROSTEME A MĚNÍME SE

Metodický portál www.rvp.cz v nové podobě pomáhá učitelům všech škol při reformě

V úterý 22. září se v Praze uskutečnila společná tisková konference Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Obě organizace, které jsou přímo řízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, prezentovaly inovovaný Metodický portál www.rvp.cz, který slouží jako metodická podpora kurikulární reformy.  
Tvůrci představili inovovaný portál v souvislosti s modernizací českého školství. “Prvním důvodem ke změně Metodického portálu je zkvalitnění nabídky, která učitelům všech typů škol umožní sdílení zkušeností. Druhým důvodem je reakce na nové technologie a trendy, které se neustále vyvíjejí,“ tvrdí hlavní manažer projektu Zdeněk Slejška z VÚP a dodává: „Bylo by škoda, kdyby je učitelé nemohli využívat.“
Projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky. Na jeho realizaci spolupracují Výzkumný ústav pedagogický v Praze a Národní ústav odborného vzdělávání jako partneři Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Hlavní změnou Metodického portálu www.rvp.cz je především jeho modulární uspořádání a rozšíření působnosti na další typy škol. Portál tedy nabízí metodickou pomoc nejen učitelům mateřských, základních i speciálních škol a gymnázií, ale nově také středním odborným školám, jazykovým a základním uměleckým školám. Nová a uživatelsky přátelštější je i grafická podoba stránek a jejich editace. Veškerý obsah je poskytován zdarma.

Portál nabízí praktické zkušenosti škol

Pro učitele je portál živou a otevřenou zásobárnou inovací, dobrých nápadů, informací a metodických rad vznikajících přímo ve školách v průběhu reformy. Nabízí tedy nikoliv dobré rady „od stolu“, ale praktické zkušenosti, které se osvědčily a které mohou pedagogové využít k modernizaci výuky. Zároveň na portálu vzniklo tzv. úložiště digitálních učebních materiálů (DUM), které učitelům nabízí elektronicky zpracované učební materiály využitelné přímo ve výuce. Jedná se o pracovní listy, prezentace, texty, videa a zvukové nahrávky. Všechny texty i materiály zveřejněné na Metodickém portálu www.rvp.cz jsou odborně garantované. Recenzované články z pera akademiků, učitelů i studentů pedagogických fakult mají informativní, praktický i teoretický charakter. Sami učitelé mohou přispívat do pedagogické wiki nebo si vytvořit vlastní digifolio, které jim poslouží jako pomocník při prezentaci jejich dosavadní pedagogické činnosti. Pro vyslovení vlastního názoru bude sloužit moderovaná diskuse, popřípadě si bude možné založit vlastní blog. Posledním modulem je e-learning, který výhodně prováže celý systém. V průběhu celého projektu bude vytvořeno a pilotně vyzkoušeno až patnáct kurzů. V následujícím období se budou konat regionální konference po celé republice. Jejich cílem bude představit novou tvář portálu nejen učitelské veřejnosti, ale všem, kteří mají chuť s interaktivní pomůckou pracovat.

Co najdete na www.rvp.cz

Nabídka modulů
- Digitální učební materiál Pracovní list, prezentace, přípravy na interaktivní tabuli http.//dum.rvp.cz
- Diskuse  moderovaný diskusní prostor  http. //diskuze.rvp.cz
- Blog osobní elektronický deník http. //blogy.rvp.cz
- Wiki prostředí pro společnou tvorbu učebních materiálů a znalostní báze o pedagogice http. //wiki.rvp.cz
- Digifolio technologie umožňující tvorbu osobního elektronického portfolia http. //digifolio.rvp.cz
- E-learning systém tutorovaného distančního vzdělávání http. //elearning.rvp.cz
 
Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Za VÚP:

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., náměstek ředitele VÚP
E-mail: neumajer@vuppraha_cz

Mgr. Zdeněk Slejška, manažer projektu Metodika II
E-mail: slejska@vuppraha_cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Senovážné nám. 1588/4
110 06 Praha 1, tel.: 245 001 401

Za NÚOV:

Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚOV
E-mail: jitka.pohankova@nuov_cz

Ing. Lukáš Hula, manažer projektu za NÚOV – problematika odborných škol
E-mail: lukas.hula@nuov_cz

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10, tel.: 274 022 111

Nahoru