Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Firemní hodnoty

Každý z nás si v průběhu života vytváří vlastní hodnotový systém a ujasňuje si tak, co je pro něho v té které životní etapě důležité a co nikoli. Činíme tak mnohdy neuvědoměle, avšak vždy v souladu „s povahou věci“, „s logikou života“. Nemůžeme jinak. Naplňujeme tím svou potřebu vymezit a zkonkrétnit sebe sama v prostoru vlastního života, tj. hlavně mezi lidmi, s nimiž je nám dáno žít, a proměnit se k obrazu svému ve vlastním životním čase, který přes rodiče, ideové a jiné předchůdce hledá svůj počátek v minulosti a prostřednictvím potomků a následovníků vrůstá do budoucnosti. Naše životní hodnoty tak postupně získávají nejen osobní, ale i místní, národní až světový rozměr, to v prostorovém významu, a v časovém smyslu vedle hodnot s omezenou platností vyznáváme i hodnoty trvalejší, leckdy vpravdě dějinné.  

Podobně se chovají i početnější skupiny lidí, mj. i firmy. I ony potřebují vědět, kdo vlastně jsou a kým chtějí být, o jaké cíle usilují a které jsou na okraji jejich zájmu. Jaké hodnoty jsou pro ně důležité a které naopak přejdou bez povšimnutí. Zhruba v posledním roce si tyto otázky kladla i naše firma, resp. její vedení. Část odpovědí se skrývala v základních ústavních dokumentech, jako např. ve zřizovací listině nebo v konceptu činnosti NÚOV, část otázek musela být zodpovězena nově nebo alespoň určitěji než dosud. Tak vznikly dvě vize, ústavní a oborová, které jsou dostupné na těchto stránkách Dokumenty NÚOV pod názvy Vize a strategie NÚOV (254,70 KB) a Vize odborného vzdělávání (302,32 KB) .


 

V přiloženém dokumentu (73,28 KB) mají firemní hodnoty NÚOV podobu souvislého textu členěného do pěti pododdílů. Každý charakterizuje jednu skupinku věcně příbuzných hodnot.

Nahoru