Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Evropský sociální fond

ESF je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie a je hlavním nástrojem finanční podpory lidských zdrojů v EU a zajišťuje systematickou podporu aktivit, které směřují ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání požadovaných kvalifikací. ESF se snaží podporovat zaměstnatelnost, podnikání, rovné příležitosti a investuje do lidských zdrojů.  

Více informací o programech ESF naleznete na www.esfcr.cz.
Na pomoc a podporu školám je zaměřen Operační program rozvoje lidských zdrojů a Jednotný programový dokument Cíl 3 Praha, které slouží k investicím do lidských zdrojů. Prostředky k investicím do infrastruktury lze získat ze Společného regionálního operačního programu, kam se školy rovněž mohou hlásit. Operační program rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) zahrnuje oblast počátečního a dalšího vzdělávání, včetně aktivní politiky zaměstnanosti a podpory podnikání. Realizaci celého OP RLZ řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, je tzv. řídícím orgánem. Počáteční vzdělávání spadá do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nahoru