Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

EUROCERT

EUROCERT(Projekt Leonardo da Vinci)  

Název projektu (programu) Podpora transparentnosti certifikátů prostřednictvím doplňku
(certificate supplement)
Zkratka projektu EuroCert
Datum zahájení projektu prosinec 1998
Datum ukončení projektu duben 2001
Hlavní koordinátor projektu National Institute for Vocational Awards, Irsko
Hlavní řešitel v NÚOV PhDr. Olga Kofroňová
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Ing. Zorka Husová
Ing. Lili Langová
Ing. Iva Kaválková
Ostatní partneři :: CERT, FÁS Irsko
:: Niels Brock Copenhagen Business College, Dánsko
:: Bundesinstitut für Berufsbildung, Německo
:: Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale, Istrizione Professional, Itálie
:: Akershus College, Norsko
:: City of Stockholm Education Administration,  Švédsko
:: Edexcel Foundation, Velká Británie
:: The Association for Development of Continuing  Education Transfer, Polsko
:: Ministry of Education, Maďarsko
:: Centre of the RS for Vocational Education and Training, Slovinsko
Cíle projektu Cílem projektu je podpora mezinárodní mobility pracovníků, studentů a učitelů na základě srozumitelného a přehledného formátu jejich certifikátů.
Výstupy
(zprávy, studie aj.) 

Nahoru