Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

EUQUASIT

Název projektu (programu) Evropské kvalifikační strategie v informačních a komunikačních technologiích (ICT)
Zkratka projektu EUQUASIT
Datum zahájení projektu 1.1.2001
Datum ukončení projektu 31.12.2003
Hlavní koordinátor projektu Prof. Dr. Willi Petersen - Univerzita Flensburg
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Libor Berný
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Mgr.David Škarka
Mgr. Ondřej Suchý
Ostatní partneři BIBB - Bonn - Germany
VEV Oude Barneveldseneg, Netherlands
Technonorma, Almada, Portugal
Central Systems, Constantza, Romania
Danubius University, Galati, Romania
Cíle projektu Cílem projektu je srovnání vývoje ICT v rámci několika zemí Evropy, vytvoření databáze vzdělávacích institucí v oblasti ICT, průzkum vývoje Internetu a dalších komunikačních prostředků, průzkum potřeb ICT v oblasti podnikové sféry, oba průzkumy provést ve dvouletém cyklu, navrhnout nové vzdělávací profily v oblasti ICT.
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Proveden průzkum českého Internetu, vytvořen obecný přehled o českém Internetu, přehled českých internetových portálů, přehled internetových kaváren a obchodů - zpracována zpráva v češtině a v angličtině , - do společné databázi ve Flensburgu zavedeny údaje o počátečním a dalším vzdělávání v oblasti ICT, vytvořen přehled vzdělávacích institucí a jejich vzdělávacích nabídek v ICT, provedena analýza vysokých škol z hlediska výuky ICT, připraven návrh společných profilů absolventů oborů ICT.
Další informace www.euquasit.net

Nahoru