Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

EQF-Ref

pic15724_EACEA.jpg  

eqflogo_small.png


Finální zpráva o přiřazovacím procesu EQF-Ref Finální zpráva projektu EQF-Ref (588,75 KB)


Název projektu EQF Referencing Process – Examples nad Proposals
Zkratka projektu EQF-Ref
Datum zahájení projektu 1. 01. 2009
Datum ukončení projektu 31.12. 2010
Hlavní koordinátor projektu 3s Unternehmensberatung GmbH (Rakousko)
Kontaktní osoba Karin Luomi-Messerer
Hlavní řešitel v NÚOV Mgr. Milada Stalker
Spoluřešitelé projektu v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec, PaeDr. Miroslava Salavcová, Mgr. Dagmar Maňásková
Ostatní partneři
Natzionalna agentzja za profesionalno obrazvoanie i obuchenie (National Agency for Vocational Education and Training NAVET),
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (BMBWK) / Sektion II , Rakousko
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Německo
MBO Raad (Netherlands Association of VET Colleges), Nizozemsko
Opetushallitus (The Finnisch National Board of Education), Finsko
Ministry of Science, Economic Affairs and Transport of Land Schleswig-Holstein, Německo
Association of German Chambers of Industry and Commerce, Německo
Ministry of Education, Finsko

Cíle projektu
Hlavním cílem je umožnit komunikaci a výměnu zkušeností mezi partnerskými zeměmi (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Německo a Nizozemsko) v oblasti přiřazování úrovní kvalifikací k EQF a identifikovat tak příklady „dobré praxe“ a jejich postupy. Za tímto účelem partnerské země vytvoří národní studii popisující dosažené i plánované kroky v přiřazování k EQF. Národní zpráva bude též obsahovat výsledky dotazníku ke Kritériím a postupům pro přiřazování národních úrovní kvalifikací k EQF, který je již navržen a který bude anonymně předložen cca pěti odborníkům v oblasti NQF/EQF z různých zainteresovaných stran v každé zemi. Národní zprávy budou analyzovány, srovnávány a vyhodnoceny v evaluační zprávě. Na základě zkušeností a příkladů bude navržena struktura pro národní zprávy o přiřazování, jejíž vytvoření je jedním z referenčních kritérií poradní skupiny EQF a je platné pro všechny země. V plánu projektu jsou také diskusní setkání jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Národní případové studie v angličtině jsou dostupné ke stažení:

EQF_Ref_WP3_National_Case_Study_Austria.pdf (216,94 KB)
EQF_Ref_WP3_National_Case_Study_Bulgaria_20100222_1_.pdf (233,66 KB)
EQF_Ref_WP3_National_Case_Study_Czech_Republic_rev.pdf (442,35 KB)
EQF_REF_WP3_National_Case_Study_Finland_rev.pdf (162,74 KB)
EQF_Ref_WP3_National_Case_Study_Germany_final_version.pdf (255,03 KB)
EQF_Ref_WP3_National_Case_Study_Netherlands.pdf (281,39 KB)

Souhrnná evaluační a srovnávací zpráva v angličtině popisující dosavadní kroky partnerů v implementaci EQF a názory zemí týkající se kritérií a postupů pro přiřazování ještě nemá finální podobu, na požádání však můžeme zaslat její dosavadní verzi ve Wordu.

Národní seminář
Dne 26. 4. 2010 proběhl seminář, kde byly představeny a diskutovány dosavadní výsledky projektu EQF-Ref. K dispozici je shrnující prezentace v češtině: 100426_KC_EQF_EQF_Ref_zahranicni_vyvoj.pdf (229,16 KB)

Další informace milada.stalker@nuov_cz

Dosavadní výstupy projektu a další informace jsou také dostupné na přehledných a kvalitně vytvořených stránkách projektu: http://www.eqf-ref.eu

 

Nahoru