Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Elcit

Název projektu (programu) Interaktivní distanční vzdělávací program pro mistry odborné výchovy k podpoře výuky odborné angličtiny
(projekt je součástí programu LEONARDO DA VINCI)
Zkratka projektu ELCIT
(Interactive ICT-based Programme to Train and Learn English Language Competencies for Instructors of Technical Subjects at Initial Vocational Training Schools)
Datum zahájení projektu listopad 2002
Datum ukončení projektu duben 2005
Hlavní koordinátor projektu CODV - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání 
Hlavní řešitel v NÚOV Mgr. Jitka Součková
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV Mgr. Martina Kaňáková
PhDr. Jana Kašparová
Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
Ing. Lukáš Hula
Ostatní partneři Olomouc Training Center (Česká republika)
Training Executives in Communication (Španělsko)
City of Sunderland College (Velká Británie)
Formaçao, Lingua e Estudos Portugueses, Ltd. (Portugalsko)
Ratio Educationis, Ltd. (Slovensko)(Slovensko)
NTS Vocational Training, Ltd. (Velká Británie)
vybrané školy
Cíle projektu Cílem projektu je:
zmapovat a popsat jazykové potřeby v zemích, které jsou zapojeny do projektu
vytvořit distanční multimediální a interaktivní výukový program angličtiny, který by pomohl mistrům odborné výchovy při osvojování anglické odborné terminologie ve čtyřech vybraných učebních oborech: kadeřník, krejčí, zámečník, zedník. více
 
Výstupy
(zprávy, studie aj.) :: výukový program angličtiny přístupný na internetu a CD-ROM
:: učebnicový text
:: Zjišťování vzdělávacích potřeb jazykového vzdělávání mistrů odborné výchovy v učebních oborech kadeřník, krejčí, zámečník, zedník
 
- Zpráva (pdf)
Další informace www.elcit.cz
www.upol.cz
bulletin Odborné vzdělávání č. 1/2003
Učitelské noviny 7/2003
Učitelské noviny 31/2003

Nahoru