Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ECVET TC NET

European Credit System for Vocational Education and Training
TOURISM & CATERING NETWORK

Projekt ECVET TC NET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu  SÍŤ CESTOVNÍHO RUCHU A POHOSTINSTVÍ) se zaměřuje na vzájemné uznávání a transparentnost kompetencí zaměstnanců v cestovním ruchu a pohostinství. Oblast cestovního ruchu a pohostinství je považována za jednu z hlavních hnacích sil ekonomického rozvoje mnoha států Evropy a v některých zemích je spolu s navazujícími odvětvími také významným tvůrcem pracovních míst. Významným znakem tohoto odvětví jsou vysoké nároky na mobilitu pracovní síly, která je však stále brzděna nedostatečnou transparentností a uznáváním výsledků učení mezi vzdělávacími organizacemi a podniky cestovního ruchu.

V důsledku snazšího procesu uznávání výsledků učení dojde ke zlepšení pozice absolventů a studentů na trhu práce, ale i k usnadnění přístupu k celoživotnímu učení pro pracovní sílu tohoto sektoru.

V rámci projektu ECVET TC NET byly vytvořeny kompetenční matice pro 9 profesí stanovující kompetence, které musí daný student splňovat, aby mohl dosáhnout určité úrovně (A1 – B2, úrovně byly stanoveny na základě jazykového Europassu). Dále byla vytvořena příručka, jak správně systém používat v praxi a v neposlední řadě také strategický dokument, který přináší závěry vyplývající z projektu i návrhy pro budoucí rozvoj systému.

V současné době je doba trvání projektu již u konce, nicméně jeho výstupy je možné využívat i v budoucnu. Veškeré dostupné materiály jsou dostupné na webových stránkách projektu http://www.ecvet-tc.net.

 

Českým partnerem projektu je TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Romanová
romanova@tempo_cz (Rromanova@tempo_cz)

Nahoru