Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Důležitá partnerství

Ze zorného úhlu odborného vzdělávání a s přihlédnutím k pozornosti, kterou segmentu odborného vzdělávání - jako prioritní oblasti - věnuje Evropská unie, má v České republice mimořádný význam partnerství budované od roku 1998 v rámci projektu oborových skupin.
V současném vývojovém stadiu jsou oborové skupiny partnerstvím minimálně „trojrozměrným":

  • Národní či celostátní úroveň reprezentuje tzv. koncepční skupina Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
  • Sektorovou rovinu v projektu reprezentují vlastní oborové skupiny.
  • Lokální úroveň vnesla do konceptu poslední úprava statutu, která zakotvila možnost zřizovat tzv. pracovní skupiny.

Další informace o oborových skupinách je možné získat zde.

Zcela novým typem partnerství na celostátní úrovni, který nejspíše v budoucnu ovlivní celkový vývoj a vymezování povolání a kvalifikací v České republice jsou partnerství vytvářená v rámci tzv. sektorových rad. Koncept sektorových rad (velmi !) volně vychází z úspěšného britského projektu „Sector Skills Councils".

  • Sektorové rady jsou tvořeny ze zástupců sociálních partnerů - jde o profesní sdružení, ministerstva, sektorově významné firmy a podniky atd.
  • Sektorové rady mají významnou roli při vytváření popisu povolání a kvalifikací
  • V České republice rady zatím pracují jen v několika sektorech - jejich práce je podporována v rámci systémového projektu Národní soustava kvalifikací
  • Koncept těchto rad má dobré předpoklady pro rozšiřování do všech sektorů.

Sektorové rady vznikají po projednání s relevantními zástupci zaměstnavatelů, s podporou řešitelů projektu NSK, správce Integrovaného systému typových pozic a řešitelů projektu Národní soustava povolání. Po ustavení sektorové rady je její chod řízen zevnitř vlastním řídícím orgánem, který má svého předsedu a statut, v případě širších profesních oblastí i vnitřní sekce. V některých případech je do řízení činnosti rady přímo zapojen autorizující orgán.
Po organizační stránce zajišťuje činnost sektorových rad společnost Trexima, jejíž pracovník je zpravidla tajemníkem sektorové rady.

Sektorové rady mají různé počty členů. Ukazuje se, že pro úspěšnost jednání je optimální počet do patnácti členů. Je-li potřeba zapojit více odborníků, je vhodné vytvářet sekce nebo sektorovou radu rozšířit o síť dalších odborníků, kteří nejsou přímo členy rady. Vytváření takovéto externí sítě kolem sektorových rad bude vhodné v každém případě.

Členy sektorových rad jsou i zástupci vzdělávací sféry.

Mezinárodní partnerství (v rámci různých projektů):

Již ukončená aktivita OECD Role národních systémů kvalifikací při podpoře celoživotního učení.

Více informací je možné získat zde. a)

Následující projekt OECD Uznávání výsledků neformálního vzdělávání na informálního učení.

Více informací je možné získat zde. b)

Pilotní projekt programu Leonardo da Vinci QF-Embodiment zaměřený na ověřování vztahu mezi národními rámci kvalifikací a Evropským rámcem kvalifikací.

Více informací je možné získat zde. c)

Projekt mobility programu Leonardo da Vinci - Mobilita pro evropské kvalifikace.

Více informací je možné získat zde. d)

Projekt LLP SECCOMPAT -  Evropský rámec kvalifikací (EQF) a srovnatelnost odvětvových kvalifikací

Více informací je možné získat zde e)

Nahoru