Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Dosavadní činnost KC EQF

Pracovní skupina NÚOV připravila v roce 2009 řadu podkladů, které byly následně projednávány v dalších strukturních jednotkách centra. Jsou to zejména:

  • Úrovně kvalifikací v ČR - materiál byl předložen v lednu 2009, poté byl projednáván individuálně.
  • Zpráva o přípravě na zavedení EQF v ČR - materiál byl zpracován v březnu, návazně byl projednán se všemi příslušnými skupinami externích odborníků a bude využit při zpracovávání národní zprávy o přiřazování úrovní kvalifikací k EQF.    Text dokumentu v pdf. je možno získat na adrese lada.plihalova@nuov_cz  
  • Pracovní překlady textů z evropského prostředí a vyžádané zprávy - příkladem materiálu, který je v rámci činnosti centra využíván je český překlad textu: Kritéria a postupy pro přiřazování národních úrovní kvalifikací k EQF, příkladem materiálu, který byl vyžádán z EU (Cedefop) je komplexní dotazník k vývoji NSK v ČR.

Nahoru