Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR  

PROČ?
Školský zákon ukládá školám povinnost zpracovat do 2 let od schválení RVP vlastní ŠVP. Pedagogické projektování v rozsahu, které je potřebné pro konstrukci ŠVP, dosud nebylo a není součástí přípravného učitelského vzdělávání. Proto je nutné v tomto časovém horizontu nabídnout pedagogickým pracovníkům kvalitní vzdělávací programy, které budou zaměřeny na rozvoj jejich profesních kompetencí potřebných pro projektování ŠVP a jejich následnou realizaci.

CO SE BUDE VYTVÁŘET?
Cílem projektu je vytvořit program Dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť, který bude zaměřen na rozvoj jejich profesních kompetencí potřebných pro projektování a následnou realizaci školního vzdělávacího programu.
Dalším cílem programu je vytvořit a vyškolit jádro lektorského sboru, který bude zajišťovat realizaci vytvořeného programu DV PP.
Součástí přípravy programu budou také studijní texty pro účastníky a tvorba metodických materiálů pro lektory.

CO BUDE VÝSLEDKEM PROJEKTU?
Výsledkem bude program dalšího vzdělávání včetně vyškolených lektorů, studijních textů pro účastníky a metodických materiálů pro lektory. Tento program si budou moci zapojené školy nechat akreditovat a rozšířit si tak nabídku vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky odborných škol.

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

Nahoru